Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language ''Saliekamo dzelzsbetonu un monolīto dzelzsbetonu konstrukciju izbūves ekonomiskais salīdzinājums Latvijas būvniecības tirgus apstākļos''; diplomprojekts ''Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecība Biķernieku ielā 16, Rīgā''
Title in English ''Economic Comparison of Prefabricated Reinforced Concrete and Monolithic Reinforced Concrete Constructions in the Conditions of the Construction Market in Latvia''; Diploma Project ''Multi-Storey Apartament Building Construction Riga, Bikernieku Street 16''
Department Faculty Of Civil And Mehanical Engineering
Scientific advisor S.Rubene
Reviewer
Abstract Profesionālais bakalaura studiju darbs izstrādāts divās daļās- Bakalaura pētījuma daļa un inženierprojekts. Bakalaura pētījuma daļas tēma- Saliekamo un monolīto dzelzsbetonu konstrukciju izbūves ekonomiskais salīdzinājums Latvijas būvniecības tirgus apstākļos. Izstrādājot Bakalaura pētījuma sadaļu tiek veikts ekonomiskais salīdzinājums trīs monolīto būvkonstrukciju sienu tipiem, uz būvniecības procesā izstrādātā un apstiprinātā tehniskā būvprojekta pamata, kur būvkonstrukcijas sadaļa ir saliekamā dzelzsbetona konstrukcijas, kuras no ekonomiskā viedokļa tiek salīdzinātas, un labvēlīga rezultāta gadījumā tiek aizstātas un pārprojektētas uz monolīto dzelzsbetonu sienām vai arī šķiedra betona sienām. Analītiskajā daļā tiek veikta tirgus analīze, izvēlēto būvkonstrukciju materiālu tipiem, tiek vērtētas priekšrocības un trūkumi Latvijas būvniecības tirgus apstākļos, savukārt pētnieciskajā daļā no izmaksu un darbietilpības viedokļa tiek veikts ekonomiski pamatotais salīdzinājums. Inženierprojekta daļā Daudzstāvu daudzīvokļu dzīvojamai ēkai tiek salīdzināts un veikts galveno konstruktīvo elementu aprēķins, izstrādāti arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļas rasējumi. Būvdarbu tehnoloģijas sadaļā, ievērtējot darba aizsardzības prasības, tiek aprakstīta būvprocesa organizēšana, kā arī izstrādātas tehnoloģiskās kartes. Lielāko īpatsvaru būvniecības procesa etapam, tiek sagatavota lokālā tāme. Bakalaura kopējais darba apjoms sastāda 274 lapas puses, ietverot bakalaura sadaļu tekstu 57 lapas pušu apmērā, 13 tabulas un 58 attēlus, inženierprojekta teksta sadaļa 217 lapas pušu apmērā, 33 tabulām, 71 attēliem un 9 A1; 1 A0 formāta rasējuma lapām.
Keywords BŪVPROJEKTS, ARHITEKTŪRA, DAUDZSTĀVU, DZĪVOKĻI, BŪVNIECĪBA, MONOLĪTAIS, SALIEKAMAIS, BETONS, DZELZSBETONS, EKONOMISKAIS SALĪDZINĀJUMS, DARBA DROŠĪBA, KVALITĀTE
Keywords in English DESIGN, ARCHITECTURE, MULTI-STOREY, APARTMENTS, CONSTRUCTION, MONOLITE, PREFABRICATED, CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, ECONOMIC COMPARISON, WORK SAFETY, QUALITY
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 25.01.2019 16:16:17