Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Civilās aizsardzības plānu izstrādes metodikas pilnveidošana augstākā riska līmeņu objektos
Title in English Methodological Recommendations for the Preparation of the Upper-Tier Establishment Civil Protection Plan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vunders Zitāns
Reviewer Mihails Urbans, Mg.darba aizsardzība
Abstract Diplomprojekta autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes pilna laika klātienes 2. kursa students Nauris Bankavs. Diplomprojekta tēma ir metodiskie ieteikumu civilās aizsardzības plānu izstrādei augstākā riska līmeņa objektiem. Diplomprojekta izstrādes procesā tika analizēti Latvijas un Eiropas Savienības normatīvie akti un cita informācija, kas saistīta ar augstākā riska līmeņa objektiem un to civilās aizsardzības plāna izstrādi. Tika veikta komersantu aptauja un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvja intervija par objektu civilās aizsardzības plāna izstrādi. Tika salīdzināta drošības pārskatā iekļaujamā informācija ar augstākā riska līmeņa objektu civilās aizsardzības plānā iekļaujamo informāciju. Tāpat tika izanalizēti Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumi Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”, to 5. pielikums un augstākā riska līmeņa objektu civilās aizsardzības plāni, identificēti to trūkumi un problēmas. Minēto dokumentu izpētes rezultātā, diplomprojekta ietvaros tika izstrādāta augstākā riska līmeņa objektu civilās aizsardzības plāna struktūra un metodiskie ieteikumi to izstrādei. Augstākā riska līmeņa objektu civilās aizsardzības plāna metodisko ieteikumu izstrādes laikā problēmas radīja literatūras un informatīvo materiālu nelielais apjoms, kā rezultātā autora pētījums pamatā balstīts uz normatīvo aktu analīzi, kā arī augstākā riska līmeņa objektu atbildīgo personu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvja sniegto informāciju un apstiprināto augstākā riska līmeņa objektu civilās aizsardzības plānu izvērtējumu. Diplomprojekta ietvaros izstrādātos metodiskos ieteikumus var izmantot kā palīgmateriālu augstākā riska līmeņa objektu civilās aizsardzības plāna izstrādei. Diplomprojekts sastāv no 56 lapām, 2 tabulām un 10 attēliem. Diplomprojektā ir izmantoti 19 literatūras avoti, darbā iekļauti 3 pielikumi.
Keywords civilās aizsardzības plāni, augstākā riska līmeņa objekti
Keywords in English civil protection plans, high-risk level objects
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 19.01.2019 23:30:29