Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Aktīvās zibens aizsardzības sistēmas pielietošanas efektivitāte
Title in English Efficient Use of Active Lightning Protection System
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Valdis Ziemelis
Reviewer Aleksandrs Babra, Mg.sc.ing.
Abstract Pašreiz Latvijā vairākos nozīmīgos objektos tiek izmantota aktīvā zibensaizsardzības sistēma. Latvijas tirgū šī zibensaizsardzības sistēma parādījusies salīdzinoši nesen, pirms aktīvās zibensaizsardzības sistēmas parādīšanās tirgū, Latvijā plaši pielietoja un joprojām turpina pielietot pasīvo zibens aizsardzības sistēmu. Latvijā aktīvā zibensaizsardzības sistēma tiek ierīkota, izmantojot Eiropas valstu nacionālos standartus, visbiežāk tiek izmantots Franču standarts NF C 17-102, taču aplūkojot Latvijas likumdošanu, nav skaidrības par aktīvās zibensaizsardzības sistēmas pielietošanu no juridiskā viedokļa . Situācijas uzlabošanai ir nepieciešams pārdomātas izmaiņas likumdošanā, kā arī tiesiskais regulējums, kurš nosaka, aktīvās zibensaizsardzības sistēmas pielietojumu Latvijā. Latvijas sabiedrībā un komersantu vidū novērojama neuzticība, aktīvajai zibensaizsardzības sistēmai. Komersanti un sabiedrība, pauž bažas par sistēmas darboties spēju un aizsardzības zonu patiesumu. Ir nepieciešams izanalizēt ārvalstu praktisko pieredzi aktīvo zibensaizsardzības sistēmu un izvērtēt tās pielietošanas iespējas Latvijā. Nepieciešams izstrādāt precīzas vadlīnijas, kuras informētu komersantus un sabiedrību, par aktīvās zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanas iespējām Latvijā. Nepieciešams veikt kvalitatīvu pētījumu, kurš spētu pierādīt, vai noliegt aktīvās zibensaizsardzības sistēmas darboties spēju. Autors darbā sniedz ieteikumus, vērtējot ārvalstu un Latvijas pieredzi, izmantojot aktīvo zibensaizsardzības sistēmu. Diplomprojekta nosaukums „Aktīvās zibensaizsardzības sistēmas pielietošanas efektivitāte”. Darba mērķis pētīt un analizēt aktīvās un pasīvās zibensaizsardzības sistēmas pielietojuma efektivitāti Latvijā un ārvalstīs. Autors diplomdarbā apskata zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanas iespējas Latvijas Republikā, tiek aplūkota ārvalstu un Latvijas komersantu pieredze izmantojot aktīvo zibensaizsardzības sistēmu un tiek veikts praktiskais eksperiments trīs objektos, kuros tiek izmantota aktīvā zibensaizsardzības sistēma. Lai sasniegtu diplomdarbā izvirzīto mērķi, Diplomprojekta autors izvirzīja šādus uzdevumus: 1. Izpētīt un analizēt Latvijas Republikas likumdošanu ierīkojot zibensaizsardzības sistēmu. 2. Izpētīt Latvijā esošās zibensaizsardzības sistēmas veikt to tehnisko raksturojumu un analizēt sistēmu priekšrocības un trūkumus. 3. Izpētīt un analizēt Latvijas un pasaules pieredzi ar aktīvo un pasīvo zibensaizsardzības sistēmu. 4. Izpētīt aktīvās zibensaizsardzības sistēmas darbības efektivitāti Latvijas teritorijā esošos objektos. 5. Veikt praktisku eksperimentu trīs objektos, kuros uzstādīta aktīvā zibensaizsardzības sistēma. Hipotēze: Latvijas iedzīvotāji un komersanti neuzticas aktīvās zibensaizsardzības sistēmas darboties spējai. Diplomprojekts sastāv no 57 lpp, 24 attēliem, 3 tabulām darbā izmantoti 29 literatūras avoti, tajā skaitā Interneta resursi un 4 ārzemju literatūras avoti.
Keywords zibens aizsardzība pārspriegums drošība negaiss
Keywords in English lightning protection system fire safety
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 18.01.2019 21:57:54