Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Kultūras adaptācija tehniskajā tulkošanā: sastatāmā analīze
Title in English Cultural Adaptation in Technical Translation: Contrastive Analysis
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Larisa Iļinska
Reviewer Tatjana Smirnova, Mag.philol.
Abstract Maģistra darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības institūta studente Irīna Puriņa. Maģistra darbs izstrādāts par tematu „Kultūras adaptācija tehniskajā tulkošanā: sastatāmā analīze”. Maģistra darbam ir trīs daļas: Teorētiskā daļa, Analītiskā daļa un Praktiskā daļa. Teorētiskajā daļā autore aplūko dažādu zinātnieku sniegtos pragmatikas, sastatāmās lingvistikas un sastatāmās funkcionālās analīzes jēdzienu skaidrojumus un izskata sastatāmās analīzes nepieciešamību tehniskās tulkošanas procesā. Tālāk tiek piedāvāta sastatāmās analīzes metodika, tostarp salīdzināšanas instrumenti, pragmatiskie marķieri un kvalitātes novērtēšanas mehānismi. Autore pēta arī iespējamās pragmatiskās atšķirības starp trim darba valodām: angļu, latviešu un krievu, ņemot vērā kultūras adaptācijas pieeju tulkošanā. Visbeidzot, veicot avota teksta tulkojumu piemēru praktisku analīzi, autore apraksta sastaptās tulkošanas problēmas un sniedz iespējamos risinājumus. Praktiskajā daļā ir iekļauts avota teksta – Deivida Enriča (David Enrich) „The Sider Network: The Wild Story of a Maths Genius, a Gang of Backstabbing Bankers, and One of the Greatest Scams in Financial History” – tulkojums. Tulkojums ir veikts divās mērķvalodās: latviešu un krievu. Avots ir informatīvs teksts, kurā dziļi un pamatīgi aplūkoti banku un finanšu jomas jautājumi. Maģistra darbs ietver 127 lappuses, neskaitot pielikumus. Literatūras sarakstā iekļautas 59 grāmatas, 22 tiešsaistes avoti, kā arī 12 tiešsaistes un elektroniskās vārdnīcas. Darbam pievienoti seši pielikumi: 1. pielikums – Angļu-krievu un angļu-latviešu pragmatisko kontrastu dimensijas; 2. pielikums – Avota teksta paplašinātā analīze; 3. pielikums – Tulkošanas stratēģija un pieeja pragmatisko elementu tulkošanai; 4. pielikums – Avota teksta angļu-latviešu tulkojums; 5. pielikums – Terminu skaidrojošā vārdnīca – un 6. pielikums – Avota teksts.
Keywords kultūras adaptācija, pragmatika, tehniskā tulkošanā, sastatāmā analīze, sastatāmā lingvistika,
Keywords in English cultural adaptation, pragmatics, technical translation, contrastive analysis, contrastive linguistics,
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 16.01.2019 18:38:47