Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ēku zibens aizsardzība, to veidi, risinājumi to izvēlē
Title in English Lightning Protection, Types of Lightning, Solutions and Choises
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Pošeiko
Reviewer Igors Ponomarjovs, Mg.sc.ing.
Abstract Darba autors: Lauris Bullis Darba tēma: Ēku zibensaizsardzība, to veidi, risinājumi un izvēle Darba veids: diplomprojekts Studiju programma: Ugunsdrošība un civilā aizsardzība Darba zinātniskais vadītājs: VUGD Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas komandieris, virsleitnants Jānis Pošeiko Darba apjoms: 51 lapa, 13attēli, 4 tabulas Atslēgas vārdi: zibensaizsardzība, aktīvā sistēma, pasīvā sistēma Pētījuma mērķis: izpētīt ēku zibens aizsardzības veidus un izstrādāt ieteikumus to efektīvai izmantošanai Darba saturs: Diplomprojekts sastāv no ievada, četrām nodaļām, autora secinājumiem un ieteikumiem. Pirmajā nodaļā tiek raksturots Latvijas Republikas likumdošanas ietvars, kas nosaka zibensaizsardzības sistēmu projektēšanas, uzstādīšanas un ekspluatācijas noteikumus. Tajā tiek stāstīts par pastāvošajām četrām zibens aizsardzības sistēmu klasēm, atkarībā no kurām nepieciešams veidot atbilstošu objekta zibensaizsardzības sistēmas līmeni. Otrajā nodaļā diplomprojekta autors apraksta zibens veidus, tā veidošanās principus un raksturo pasīvo un aktīvo zibensaizsardzības sistēmas, nodaļas noslēgumā veicot to pozitīvo un negatīvo aspektu salīdzinājumu. Diplomprojekta trešajā daļā autors iepazīstina ar Latvijas un ārvalstu pieredzi zibensaizsardzības jomā. Šajā nodaļā tiek apskatīta vairāku valstu, tajā skaitā arī Francijas pieredze aktīvās zibensaizsardzības sistēmu izmantošanā, kā arī izvērtēta Lietuvas Republikas likumdošana. Diplomprojekta autors šajā nodaļā arī raksturo tipiskākos aktīvās zibensaizsardzības projektus Latvijā. Diplomprojekta ceturtajā daļā autors veicis aprēķinus, salīdzinot aktīvās un pasīvās zibensaizsardzības sistēmu uzstādīšanas izmaksas. Diplomprojektu noslēdz autora veiktie secinājumi un izstrādātie ieteikumi par aktīvo un pasīvo zibensaizsardzības sistēmu izmantošanu. Pētījuma metodes: monogrāfiskā jeb aprakstošā metode, analītiskā metode, salīdzināšanas metode, grupēšanas metode. Darba rezultāti: darbā apkopoto informāciju un izstrādātos ieteikumus aktīvās un pasīvās zibensaizsardzības sistēmu izmantošanai ēku nodrošināšanai pret zibeni var izmantot gan speciālisti, gan civilpersonas savu māju nodrošināšanai pret zibens bojājumiem.
Keywords Ēku zibensaizsardzība
Keywords in English Lightning protection of buildings
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.01.2019 18:28:26