Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Kaimiņu kopiena - rīks dzīvojamās vides kvalitātes uzlabošanai
Title in English Cohousing - a Tool for Improved Quality of Living Environment
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Sandra Treija
Reviewer Doktorante D.Bērziņa
Abstract Kaimiņu kopiena ir mājokļu organizācijas modelis, kas pagaidām sastopams tikai dažās Rietumu pasaules valstīs. Lai gan vecākās mūsdienu kaimiņu kopienas pastāv mazāk kā 50 gadus, to izveides cēloņi skaidrojami ar cilvēku evolucionāro nepieciešamību veidot ciešas attiecības sociālajā grupā. Nenodrošinot šīs vajadzības, cilvēkam palielinās risks ciest no vientulības izraisītiem veselības traucējumiem. Urbānajā vidē kaimiņu kopiena ir veids, kā iedzīvotājiem pašiem iesaistīties savas dzīvojamās vides veidošanā un sadarboties ar arhitektu mājokļa projektēšanā. Klāva Galenieka bakalaura darba “Kaimiņu kopiena - rīks dzīvojamās vides kvalitātes uzlabošanai” mērķis ir definēt telpiskās vides nosacījumus kaimiņu kopienu veidošanai Rīgā un izpētīt sabiedrības gatavību dzīvei kaimiņu kopienā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, kurās pētīta kopienas nozīme cilvēka dzīvē, mājokļu organizācija kaimiņu kopienā un potenciālās iespējas kaimiņu kopienu veidošanai Rīgā. 1.nodaļā, balstoties uz literatūras analīzi, izpētīta kopienas nozīme pirmatnējās cilvēku apmetnēs, dzīvojamās vides transformācijas līdz mūsdienām un to ietekme uz cilvēku sociālo kontaktu. 2.nodaļā izanalizēti faktori, kas ietekmēja pirmo kaimiņu kopienu veidošanos Dānijā un urbāno kaimiņu kopienu veidošanos Berlīnē, kā arī izpētītas šo kaimiņu kopienu telpiskās kvaliātes. 3.nodaļā pētīti faktori kaimiņu kopienu veidošanai Rīgā, un analizēti aptaujas dati par iedzīvotāju gatavību dzīvot kaimiņu kopienā. Darba rezultātā tiek secināts, ka sabiedrībā ir pieprasījums pēc dzīvojamās vides īpašībām, kādas piemīt kaimiņu kopienām, kā arī izvirzīti kritēriji kaimiņu kopienu veidošanai. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no 50 lappusēm, ieskaitot 37 attēlus, 4 tabulas un 2 pielikumu. Bakalaura darbam ir 76 informācijas avoti.
Keywords arhitektūra, kaimiņu kopiena, mājoklis, socializēšanās, Rīga, cohousing
Keywords in English architecture, neighborhood community, housing, socialization, Riga, cohousing
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.01.2019 00:00:33