Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Dzīvojamā vide dažādu paaudžu socializācijai un integrācijai
Title in English Socialization and Integration of Different Generations in Residential Architecture
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Edgars Bondars
Reviewer Lekt. D.Zemešs
Abstract Pieaugot vidējam sabiedrības vecumam, aktualizējas dažādas ar to saistītas sociālas un ekonomiskas problēmas. Starp tām ir dažādu paaudžu iedzīvotāju segregācija un vajadzībām atbilstošu mājokļu pieejamība, tāpēc darbā ir pētītas gan vispārīgas prasības socializāciju veicinošai dzīvojamai videi, gan konkrēti mājokļu projektu piemēri Eiropā. Bakalaura darba mērķis ir, veicot literatūras izpēti un piemēru analīzi, apkopot galvenos principus un izstrādāt priekšlikumus dzīvojamo ēku projektu veidošanai ar dažādu paaudžu iedzīvotāju integrācijas un socializācijas veicināšanas funkcijām. Pētījuma gaitā tika izpētīti vispārīgie nosacījumi sociāli integrējošas dzīvojamās vides veidošanai, analizēti dzīvojamo ēku piemēri Eiropā, kā arī veikts salīdzinājums ar situāciju Latvijā un izdarīti secinājumi. Bakalaura darbā tika secināts, ka videi ir ietekme uz iedzīvotāju socializēšanās veicināšanu, taču noteicošais faktors visbiežāk ir iedzīvotāju iniciatīva un organizētas aktivitātes ar nolūku sekmēt cilvēku komunikāciju un integrāciju. Darba secinājumos ir apkopotas galvenās atziņas par integrāciju veicinošas dzīvojamās vides principiem. Bakalaura darbs sastāv no 49 lapaspusēm, tajā iekļauti 22 attēli un 3 tabulas. Darbā izmantotas 25 informācijas avotu vienības.
Keywords Integrācija, socializācija, jauktas paaudzes, dzīvojamo ēku arhitektūra
Keywords in English Integration, socialization, mixed generations, residential architecture
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 14.01.2019 20:38:08