Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Sabiedrisko garāžu teritoriju arhitektoniski telpiskā attīstība
Title in English Architectural and Spatial Development of Community Garage Areas
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Edgars Bondars
Reviewer Prakt.dos. A.Lapiņš
Abstract Bakalaura darbā “Sabiedrisko garāžu teritoriju arhitektoniski telpiskā attīstība” tiek analizēta sabiedrisko garāžu situācija mūsdienu pilsētvidē un tendences to attīstībā. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām, tajās pētīta sabiedrisko garāžu esošā situācija, nozīme sabiedrībai un nākotnes attīstība ilgtspējas aspektos. Darba mērķis ir noteikt sabiedrisko garāžu teritoriju esošo situāciju, to ilgtspēju mūsdienu pilsētvidē un teritoriju revitalizācijas iespējas un potenciālu. Mērķa sasniegšanai tika izpētīti, ar sabiedrisko garāžu saistīti, ilgtspējas aspekti teorētiskā līmenī, analizētas pasaules tendences esošo teritoriju izmantošanā un attīstībā. Darbā apkopota atsevišķu Rīgas sabiedrisko garāžu analīze un esošo teritoriju attīstības priekšlikumi. Sabiedrības viedokļu apkopojums ņemts vērā attīstības tendenču skaidrošanai un secinājumu izvirzīšanai. Pamatojoties uz darbā analizēto informāciju, veikto izpēti, par galveno sabiedrisko garāžu vērtību var uzskatīt tajā esošo kopienu izveidošanos. Teritorijas lietotāju mijiedarbības rezultātā veidojas piederības un identitātes sajūta, teritorija veicina socializēšanos. Kā galvenā tendence esošo sabiedrisko garāžu attīstībā ir to pielāgošana citai funkcijai, mantu glabāšanai, dzīvošanai vai brīvā laika pavadīšanai. Bakalaura darbs sastāv no 74 lapaspusēm, 45 attēliem, 3 pielikumiem un 56 izmantotajiem literatūras avotiem.
Keywords sabiedrisko garāžu teritorija, garāžu kooperatīvs
Keywords in English community garage territories, garage cooperative
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 14.01.2019 19:54:36