Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Informācijas sistēmas nepārtrauktās pilnveidošanas procesa analīze un izvērtējums
Title in English Continuous Improvement Process Analysis and Assessment of Information System
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Jānis Eiduks
Reviewer J.Kampars, Vadības informācijas tehnoloģijas katedras asoc.profesors
Abstract INFORMĀCIJAS SISTĒMAS NEPĀRTRAUKTĀS PILNVEIDOŠANAS PROCESA ANALĪZE UN IZVĒRTĒJUMS. Maģistra darbā “Informācijas sistēmas nepārtrauktās pilnveidošanas procesa analīze un izvērtējums” tiek pētītas nepārtrauktas integrācijas un nepārtrauktas pilnveidošanas pieejas. Darba mērķis ir izpētīt nepārtrauktās pilnveidošanas pieejas procesu, veikt tā analīzi un izvērtējumu, kā arī izveidot praktiski pielietojumu ieteikumu kopu, vadoties pēc kuras varētu uzbūvēt nepārtrauktās pilnveidošanas konveijeru programatūras izstrādei. Darbs satur literatūras analīzi par to, kas ir nepārtrauktās pilnveidošanas process, kāda tam ir nozīme informācijas sistēmu izstrādē. Izpētīti nepārtrauktās pilnveidošanas procesa posmi. Darbā ir izvērtētas iespējamās automatizācijas iespējas katrā no posmiem. Darbā ir sniegta informācija par rīkiem, ar kuru palīdzību var realizēt nepārtrauktās pilnveidošanas procesu. Darba ietvaros ir veiktas intervijas ar nozares speciālistiem un intervijās gūto atbilžu analīze. Darba praktiskajā daļā tiek izstrādātas prasības konfigurācijas pārvaldības modulim, kurš papildinās nepārtrauktās pilnveidošanas procesu. Darba pamattekstā ir 70 lappuses, 19 attēli, 5 tabulas, 36 informācijas avoti (20 primārie un 16 sekundārie) un 10 pielikumi.
Keywords nepārtrauktās pilnveidošanas, devops, scrum, agile, puppet
Keywords in English continuous interratio,n continuous deployment, scrum, agile, puppet, devops
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 14.01.2019 11:28:28