Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Kvalitātes vadība būvuzņēmējdarbībā un tās pilnveidošanas iespējas
Title in English Quality management in civil construction and opportunities for improvement
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jurijs Grizāns
Reviewer Edgars Pudzis
Abstract Anotācija Maģistra darba nosaukums ir “Kvalitātes vadība būvuzņēmējdarbībā un tās pilnveidošanas iespējas”. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek pētīti kvalitātes vadīšanas nozīmīgākie aspekti, kā arī izvērtētas kvalitātes vadīšanas dimensijas būvuzņēmējdarbībā. Autora uzmanība pievērsta kvalitātes vadīšanas jautājumiem būvniecības projekta dzīves cikla laikā – projektēšanā, būvniecībā un lietošanā. Būvuzņēmējdarbības kvalitātes vadīšanas prakses analīzes ietvaros tiek pielietota daudzpusīga pieeja, raugoties no būvniecības procesā iesaistīto ieinteresēto pušu perspektīvas. Darba analītiskajā daļā iekļauta diskusija par būvniecības nozares attīstības tendencēm un izaicinājumiem, tostarp kvalitātes vadīšanas aspektā. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek sniegts būvuzņēmējdarbības kvalitātes vadību ietekmējošo politisko, ekonomisko, sociālo, tehnoloģisko un ekoloģisko faktoru novērtējums un analīze. Autora uzmanība pievērsta būvniecības projektu kvalitāti ietekmējošo faktoru cēloņu identificēšanai un novērtējumam, kā arī būvniecības kvalitātes nodrošināšanu ietekmējošo iekšējo un ārējo faktoru savstarpējās mijiedarbības izpētei. Darba teorētiskajā daļā iekļauta diskusija par būvniecības projektu īstenošanas nosacījumiem pastāvīgi mainīgajā būvuzņēmējdarbības vidē. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek pētīta un analizēta būvuzņēmējdarbības kvalitātes vadīšanas prakse dažādās pasaules valstīs. Autora uzmanība pievērsta būvniecības projektu īstenošanas kvalitātei caur politisko, ekonomisko, sociālo, tehnoloģisko un ekoloģisko faktoru prizmu. Būvniecības projektu kvalitātes vadīšanas veiksmes un neveiksmes tiek analītiski novērtētas ar mērķi apsvērt būvniecības uzņēmumu rīcībā esošās iespējas un resursus, kvalitātes vadības pilnveidošanai. Darba praktiskajā daļā iekļauta diskusijā par kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas iespējām būvuzņēmējdarbībā, pielietojot ISO 9001 kvalitātes vadības standarta prasības un integrējot visaptverošas kvalitātes vadības pamatprincipus būvniecības nozarē.
Keywords būvuzņēmējdarbība, kvalitātes vadība, kvalitātes vadības prakse
Keywords in English quality assurance, quality management, quality management systems
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 08.01.2019 16:40:07