Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Jauniegādātas sabiedrības vadības atskaišu procesa integrācija ABG grupā
Title in English Intergration of Management Reporting Process for Newly Acquired Company in ABG Group
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Aldis Greitāns
Reviewer R.Lucijanovs
Abstract Maģistra darbā “Jauniegādātas sabiedrības vadības atskaišu procesa integrācija ABG grupā” tā autors apskata Amber Beverage Group (turpmāk - Grupa) un tā jauniegādātās sabiedrības Cellar Trends Ltd (turpmāk - Sabiedrība) vadības atskaišu integrācijas procesu. Darba izklāstā tiek analizētas un aprakstītas Grupas un Sabiedrības atšķirības no uzņēmumu kultūras, korporatīvās pārvaldības, vadības atskaišu sagatavošanas standarta un formas perspektīvas. Autors ir identificējis būtiskas atšķirības gan no vadības atskaišu sagatavošanas procesa organizatoriskā, gan saturiskā aspekta, kas ir ļāvis sagatavot secinājumus šo atšķirību novēršanai. Galvenie autora sagatavotie secinājumi skar jautājumus par Sabiedrības līderības lomas stiprināšanu pārmaiņu vadības procesa ietvaros, nepieciešamību pārskatīt atbildību pār vadības atskaišu sagatavošanas procesu, veikt personāla izmaiņas Sabiedrības līmenī, Grupai turpināt sniegt praktisku atbalstu (gan klātienē, gan attālināti) pārmaiņu procesa ietvaros finanšu departamenta ietvaros, veikt nepieciešamos IT infrastruktūras uzlabošanas darbus datu eksportam uz Grupas vadības atskaišu rīku, kā arī veikt grāmatvedības sistēmas pāreju uz Grupā lietotu grāmatvedības uzskaites sistēmu, kas palīdzētu turpināt uzsākto Sabiedrības integrācijas procesu vienotā Grupas iekšējo kontroļu sistēmā. Darbā iekļautas 14 tabulas, 15 attēli un četri pielikumi. Maģistra darbs sagatavots angļu valodā.
Keywords vadības atskaites
Keywords in English management reporting
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 08.01.2019 11:44:42