Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Problēmas un iespējamie būvprojekta īstenošanas risinājumi Indijā
Title in English Problems and possible solutions of construction project implementation in India
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ģirts Zariņš
Reviewer Jānis Zvirgzdiņš
Abstract Būvdarbu īstenošana ir projekta plānā minēto darbību kopums, kas jāveic planotā laikā un apstiprināto izmaksu apjomā. Būvprojekti un pakalpojumi tiek izmantoti, plānojot, projektējot un būvējot, lai sasniegtu projekta mērķus ar apstiprinātā izmaksām, laikā un atbilstošā kvalitātē. Būvprojekts ir sarežģīts, bet apmierinoša realizācija ir nepieciešama, lai īstenotu veiksmīgu projektu. Būvniecība ir viena no galvenajām darbībām uz kā balstā ekonomikas izaugsme valstī. Būvniecībai ir būtiska loma valsts attīstībā. Maģistra darbā ir pētītas problēmas, kas rodas būvniecības projektu īstenošanā. Un problēmas tiek analizētas, lai identificētu iespējamos risinājumus. Būvniecības plānošana ir kritisks un izaicinošs process būvniecības projektā lai nodrošinātu sekmīgu tās vadībā un izpildē. Atbilstoša būvniecības plānošana ir liels izaicinājums katrā būvniecības projektā, kas saskaras ar vairākiem riskiem. Lai veiksmīgi īstenotu būvprojektu, ir jāņem vērā daudzi aspekti. Maģistra darba 1. daļa ir Analītiskā daļa, kas ietver būvniecības nozares analīzi Indijā, tās ietekmi uz ekonomiku, pieprasījumu un tajā ir raksturotas būvniecības nozare. Šī maģistra darba 2. daļa ir teorētiskā daļa, kas ietver identificētās problēmas un izaicinājumu, kas rodas būvniecības projektos, un apspriesti veiksmīgā projekta īstenošanai nepieciešamie pasākumi. Šī maģistra darba 3. daļa ir Praktiskā daļa, kas satur vispārīgu informāciju un detaļas par pazemē izbūvētu notekūdeņu (Ang. Under-Ground Drainage - UGD) sistēmas projektu. Tajā ir arī identificētas problēmas, ar kurām saskaras uzņēmums, īstenojot projektu, un tiek aprakstīti iespējamie risinājumi. Šajā daļā ir iekļautas arī vispārējās problēmas, ar kurām saskaras sabiedrība saistībā ar projekta realizācijas vietās, kur notiek UGD būvniecība. Pēdējā daļā secinājumi un priekšlikumi tiek sniegti atbilstoši projekta situācijai.
Keywords problēmas, risinājumi, būv projekts.
Keywords in English Problems, Solutions, Construction Project.
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 07.01.2019 19:19:32