Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electronics and Mobile Communication
Title in original language "Ierīce-ierīce sakaru izpēte 5G tīklos"
Title in English "D2D Communication Analysis in 5G Networks"
Department Institute of Microwave Engineering and Electronics
Scientific advisor Guntars Balodis
Reviewer asoc.prof. Artūrs Āboltiņš
Abstract Izstrādātā akadēmiskā bakalaura darba tēma ir “Ierīce-ierīce sakaru izpēte 5G tīklos”, darba autors ir RTU ETF REBM0 3.studiju gada students Kristaps Kaža. Darba zinātniskais vadītājs - Dr.sc.ing., profesors Guntars Balodis, Konsultants zinātniskais līdzstrādnieks Dr.sc.ing., lektors Lauris Cikovskis Akadēmiskā bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētisko materiālu analīzi un praktisko eksperimentu ad hoc tīklā, izpētīt ierīce-ierīce sakarus 5G tīklos. Teorētiskajā daļā izpētīti teorētiskās literatūras avoti, tēmas aktualitāte, izskaidrotas bezvadu datu pārraides metodes, modulācijas veidi, bezvadu tīklu pieņemtie standarti, aprakstīts kā strādā ad hoc tīkls. Bakalaura darba praktiskajā daļā tika veikts eksperiments, kurā tika izveidots bezvadu ad hoc tīkls, izmantojot trīs bezvadu maršrutētājus, un tika mērīti datu pārraides ātrumu atkarība no izmantotā bezvadu tīkla 802.11 standarta, kā arī ar un bez MIMO tehnoloģijas, un arī datu pārsūtīšana ar vienu un diviem lēcieniem. Šajā Pētījumā tika izmantotas metodes, kā teorētiskās literatūras analīze, eksperimenta veikšana bezvadu ad hoc tīklā un iegūto datu salīdzināšana, rezultātu apstrāde, kā arī to analīze. Bakalaura darbs izstrādāts Rīgā, latviešu valodā uz 48 lapām, iekļaujot 21 attēlu un 13 tabulas.
Keywords Ad hoc, MIMO, IEEE 802.11 standarti, daudzlēcienu metode, iekārta-iekārta sakari.
Keywords in English Ad hoc, MIMO, IEEE 802.11 standards, multihop, D2D.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 07.01.2019 10:05:17