Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language IT klientu apkalpošanas pamatservisu procesu kvalitātes uzlabošanas metodes
Title in English Quality Improvement Methods for IT Client Operations Core Service Processes
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Jānis Grabis
Reviewer Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
Abstract Maģistra darbā tiek veikts pētījums par IT klientu apkalpošanas pamata servisu procesu kvalitātes uzlabošanas metodēm. Šāda tēma tika izvēlēta, jo pēdējo gadu laikā tehnoloģijas ir ļoti attīstījušās, un šobrīd praktiski jebkurā uzņēmumā pasaulē ir sava IT infrastruktūra. Jo lielāka ir šī infrastruktūra, jo grūtāka tās pārvaldība. Lai šo pārvaldību varētu labāk kontrolēt, ir nepieciešams ieviest centralizētu pārvaldības sistēmu. Kā jau katrai sistēmai, tai ir jābūt saviem servisiem, kas tiek uzturēti ar procedūrām un procesiem. Jo labāk šie procesi un procedūras ir definēti, jo kvalitatīvāka ir sistēmas uzturēšana. Darba mērķis ir izpētīt trīs populāras procesu kvalitātes uzlabošanas metodes – SixSigma, Lean un TQM, lai varētu veikt izvēlētā IT klientu apkalpošanas pamata servisa procesa uzlabošanu. Lai to izdarītu, darba autors ir izvirzījis vairākus uzdevumus. Vispirms veikt izpēti, par to, kas ir serviss. Tiek noteikta servisa definīcija un izpētīta tā anatomija. Pēc tam definēt, kas ir IT infrastruktūra, kur tiek noteiktas IT infrastruktūras specifikāciju prasības centralizētai sistēmas pārvaldībai. Tāpat viens no uzdevumiem ir identificēt, kas ir process un procedūras, kur sīkāk tiek apskatīts arī ITIL v3. Pēc tam izpētīt un analizēt izvēlētās procesu kvalitātes uzlabošanas metodes. Tiek izvērtēti katras metodes piedāvātie rīki, metodoloģijas, un veikts savstarpējais salīdzinājums. Darba praktiskajā daļā ar izvēlēto metožu palīdzību, tiek identificētas servisu nodrošināšanas problēmas uzņēmuma Atea Global Services procesiem. Tiek izvirzītas četras problēmas cēloņu kategorijas, kuras tiek analizētas, pielietojot dažādus rīkus, diagrammas un metodoloģijas. Pēc tam tiek veikta esošā un uzlabotā procesa datu ģenerācija, lai veiktu iegūto rezultātu salīdzinājumu. Darba noslēgumā autors veic atkārtotu izvēlēto metožu salīdzinājums, kā arī veikts darba kopsavilkums. Darba apjoms – 76 lappuses, 14 tabulas, 23 attēli un 2 pielikumi.
Keywords Kvalitātes uzlabošanas metodes, ITIL v3, Servisa pārlvadība, Procesi un procedūras
Keywords in English Quality Improvement Methods, ITIL v3, Service Management, Processes and Procedures
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 06.01.2019 18:38:30