Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Railway Transport
Title in original language Daugavpils stacijas vagonu šķirošanas efektivitātes paaugstināšana ar automatizētās vadības metodēm
Title in English Efficiency improvement of marshalling at Daugavpils station, using automated control methods
Department
Scientific advisor Mihails Gorobecs
Reviewer RTU EEF Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras profesors Anatolijs Ļevčenkovs
Abstract Bakalaura darba mērķis ir Daugavpils šķirošanas stacijas vilcienu izformēšanas efektivitātes paaugstināšana ar automatizācijas kompleksa ieviešanu. Bakalaura darba struktūras pamatojums un izklāsts ir sekojošs. Bakalaura darbā ir ievads, darba mērķis un uzdevumi, piecas pamatdaļas, kuras ir sadalītas vairākas nodaļās un apakšnodaļās, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts un pielikumi. Teorētisko un praktisko atziņu analīzes rezultāti ir atspoguļoti 17 attēlos, 8 tabulās un 4 rasējumos, kuri ir pielikumā. Darba ievadā tiek aplūkotas pētāmās tēmas eksistējošas problēmas un aktualitāte. Tiek noformulēti pētījuma mērķis un uzdevumi, noteikts pētījuma objekts, kā arī izmantotās zinātniskās metodes un metodoloģija. Darba pirmā daļā tiek apskatīta stacijas tekoša uzbūve un darba organizācija, ir paradīti laika mērījumi manevru darbiem tekošā šķirošanas stacijas konfigurācijā. Darba otrā daļā ir veltīta pēdējo automatizācijas tehnisku risinājumu apskatei, kur skaitā ir datora vadāmas lokomotīves, radio identifikācijas ierīces, sistēmas uz mākslīga intelekta pamātes. Ir veikta analīze un aprēķini to darba efektivitātes noteikšanai, tiek piedāvāti virzieni to ieviešanai darbā Daugavpils šķirošanas stacijā. Darba trešā daļā tiek teorētiski aprakstīta automatizēšanas sistēmas koncepcija, tas nepieciešamo elementu skaits un loģiskas saiknes starp tiem, ir izskatīta manevru darbu izpildīšana pēc automatizētas vadības ieviešanas. Darba ceturtajā daļā ir veikti manevru darbu laiku normas aprēķini pēc prognozējamas darba ātrumu palielināšanas, tiek noteikta jauna uzklana vagonu pārstrādes spēja un to salīdzināšana ar esošiem datiem. Darba piektā daļā tiek aprakstīts un izstrādāts šķirošanas uzkalna datora modelis, ir veikti aprēķini to pielāgošanai vagonu šķirošanas procesu modelēšanai. Tas darbības rezultāti tiek apkopoti un izmantoti salīdzinājumam ar teorētiskajiem aprēķiniem. Pamatojoties uz to ir veikti secinājumi pār piedāvāta automatizēšanas sistēmas efektivitāti Daugavpils šķirošanas stacijas darbā. Darbā izmantotās literatūras un avotu sarakts sastāv no 30 informatīviem resursiem latviešu, krievu un angļu valodās. Pielikumā tiek pievienoti rasējumi paveikto pētījumu ilustrācijai un papildināšanai.
Keywords dzelzceļš, transports, Daugavpils, stacija, šķirošana, automatizācija, vadība, modelēšana, datorvadība
Keywords in English railway, transport, Daugavpils, station, sorting, automatisation, management, modelling, computer control
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 05.01.2019 21:41:45