Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Railway Transport
Title in original language Kravu pārvadājumu ar elektronisko dokumentu izmantošanu analīze (ar Daugavpils stacijas piemēru)
Title in English Analysis of the freight transport with use of digital documents (on the example of the Daugavpils station)
Department
Scientific advisor Fjodors Mihailovs
Reviewer Dr. sc.ing., docents J.Eiduks
Abstract Maģistra darba „Kravu pārvadājumu ar elektronisko dokumentu izmantošanu analīze (ar Daugavpils stacijas piemēru)” autore ir Rīgas Tehniskās Universitātes, Mašīnzinību, Transporta un Aeronautikas fakultātes, Transporta Institūta profesionālās studiju programmas „Dzelzceļa transports” studente Marina Gromova, darba zinātniskais vadītājs - Dr. sc. ing., docents Fjodors Mihailovs. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un analizēt kravu pārvadājumus, izmantojot elektroniskos dokumentus, kā arī izvērtēt iespējas to ieviešanai un pilnai izmantošanai Daugavpils stacijas darbībā. Aprēķināt iespējamo ekonomisko ietekmi un sniegt rekomendācijas stacijas darba pilnveidei un optimizācijai. Mērķa sasniegšanai tika izanalizēti un pārstrādāti stacijas tehnoloģiskais process, un konkrēti Tehnoloģiskā centra, Preču kases un vilcienu apstrādes tehnoloģijas. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā tiek sniegta informācija par esošo situāciju un statistiskajiem datiem kravu pārvadājumu jomā. Otrajā daļā tiek aplūkota elektronisko dokumentu aprite, un konkrēti tās juridiskais aspekts, programmatūra, uz kuras bāzes tiek veikta elektroniskā dokumentu aprite, kā arī personāla un klientu apmācības iespējas. Trešajā daļā ir izklāstīta darba organizācija, izmantojot elektroniskos dokumentus. Ceturtajā daļā ir izpētīts Daugavpils stacijas tehnoloģiskais process. Ir veikta detalizēta analīze un ieviestas izmaiņas Tehnoloģiskā centra un Preču kases darba tehnoloģijās, kā arī vilcienu apstrādes tehnoloģijās. Darbā arī atainoti vilcienu apstrādes grafiki. Darba izstrādē tika izmantotas analīzes, prognozēšanas un novērošanas metodes. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā ietvertas 3 tabulas, 13 attēli un 12 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 27 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: stacija Daugavpils, kravu pārvadājumi, tehnoloģiskais process, elektroniskais dokuments, dokumentu apstrāde, vilcienu apstrādes grafiks.
Keywords Stacija Daugavpils, kravu pārvadājumi, tehnoloģiskais process, elektroniskais dokuments, dokumentu apstrāde, vilcienu apstrādes grafiks.
Keywords in English Station Daugavpils, freight shipments, technological process, electronic document, document processing, train processing agenda.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 05.01.2019 16:28:36