Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Tuneļu būvniecības metodes un to salīdzinājums” (“Ilūkstes ielas posma pārbūve Rīgā”)
Title in English “Methods of Tunnel Construction and Their Comparison” (“Reconstruction of Ilukstes Street Section in Riga”)
Department Faculty Of Civil And Mehanical Engineering
Scientific advisor Ainārs Paeglītis
Reviewer valdes priekšsēdētājs, J.Bidzāns, SIA " BRD Projekts"
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – “Tuneļu būvniecības metodes un to salīdzinājums (Ilūkstes ielas posmā no Sitas ielas līdz Sesku ielai pārbūve, Rīgā)”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un salīdzināt tuneļu būvniecības metodes, raksturot tehnoloģijas principu izmantošanu un apskatīt dažādu apstākļu ietekmi tuneļu būvniecībā. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tika apskatīta informācija par tuneļu veidiem un būvniecības metodēm, to būtību un būvniecības tehnoloģiju, kā arī sastopamie apstākļi pirms un pēc būvniecības. Eksperimentālajā daļā tika pieņemta gājēju pārejas vieta, kurā tika piedāvāti iespējamie tuneļa būvniecības metožu varianti. Tika izvērtētas katra varianta priekšrocības un trūkumi, un aprakstītas būvniecības metožu iespējamās problēmas, pēc kā tika izvēlēts gājēju pārejas piemērotākais tuneļu būvniecības metožu variants. Bakalaura darba uzdevumi: 1.Izpētīt pieejamo literatūru, zinātniskos darbus, specifikācijas un pētījumus par tuneļu veidiem; 2.Apskatīt tuneļu būvniecības metožu būtību. 3.Salīdzināt tuneļu būvniecības tehnoloģijas; 4.Izvērtēt būvniecības metožu priekšrocības un trūkumus; 5.Analizēt būvniecības metodes pamatojumu izvēli. Inženierpojekta daļā tika piedāvāti divi krustojuma pārbūves varianti. Izvērtējot krustojuma transporta caurlaidspēju, noslogojuma līmeni, sastrēguma garumu, gaidīšanas laiku un drošības līmeņi, tiek pieņemts labākais projekta risinājums – rotācijas aplis. Projektā tiek ievērtēta nepieciešamība brauktuves un ietves seguma rekonstrukcija, un sabiedriskā transporta pārbūve atbilstoši mūsdienu standartiem. Ceļa brauktuves segumam tiek izvēlēts un aprēķināts tehniski-ekonomiski izdevīgāks variants. Bakalaura darbs sastāv no 47 lapām, 1 tabulas, 30 attēliem un 17 literatūras avotiem. Inženierprojekts sastāv no 155 lapām, ras. Kopējais darba apjoms ar inženierprojektu – 214 lapas.
Keywords Tunelis, tuneļu veidi, tuneļu būvniecības metodes, metodes būtība, būvniecības tehnoloģija, ģeoloģiskie parametri, pētījuma metodes
Keywords in English Tunnel, tunnel types, tunnel construction methods, essence of the method, construction technology, geological parameters, research methods
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.01.2019 16:27:48