Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Portatīva manuāla ierīce tekstila spiediena pārveidotāja kalibrēšanai
Title in English Portable manual device for textile sensor calibration
Department
Scientific advisor Aleksejs Kataševs
Reviewer Pēteris Eizentāls, Dr.inž., RTU , vad. pētnieks, peteris.eizentals@rtu.lv
Abstract Inženierprojekta mērķis ir izstrādāt portatīvu manuālo ierīci, ar kuras palīdzību būtu iespējams kalibrēt tekstila spiediena pārveidotājus ārpus laboratorijas. Darba mērķis ir izstrādāt konstruktīvu risinājumu portatīvai manuālai ierīcei tekstila spiediena pārveidotāja kalibrēšanai, izstrādāt funkcionālu shēmu, izstrādāt detaļu izgatavošanas tehnoloģiju un aprēķināt izmaksas. Darbs sastāv no ievada, literatūras apskata par esošajām kalibrēšanas iekārtām un kalibrēšanas metodēm, koncepcijas izstrādes, iekārtas konstrukcijas un sensoru variantu salīdzinājuma, tehniskā uzdevuma, inženieraprēķiniem (enerģijas patēriņa, sprieguma stabilizatorā un pastiprinātāja aprēķina), ierīces darbības apraksta, funkcionālas shēmas apraksta, detaļu izgatavošanas tehnoloģiskā procesa, izmaksu aprēķina, darba aizsardzības, vides aizsardzības un civilās aizsardzības pasākumiem, strādājot ar ierīci. Darba grafiskā daļa sastāv no variantu salīdzinājuma, kopskata, kopsalikuma, funkcionālas shēmas, detaļu, detaļas izgatavošanas tehnoloģijas un telpā izvietojuma rasējumiem. Rezultātā tika izstrādāta portatīva mazgabarīta ierīce, ar kuras palīdzību var kalibrēt tekstila spiediena pārveidotājus gan laboratorijā, gan ārpus tās. Darbs satur 14 tabulas un 23 attēlus, 7 A1 formāta rasējumus, 2 A4 formāta specifikācijas lapas. Izmantoti 26 literatūras avoti. Darba apjoms ir 65 lappuses.
Keywords tekstils, gudrais tekstils, ierīce, kalibrēšana, portatīva, manuāla, spiediens
Keywords in English textil, smart textil, device, calibration, portable, manual, pressure
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.01.2019 11:03:34