Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language "2+1 sistēmas autoceļi un to ieviešanas iespējas Latvijā"
Title in English "2+1 road type and its introduction possibilities in Latvia"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Juris Smirnovs
Reviewer G.Kains, VAS "LVC"
Abstract Darbā tiek pētīta 2+1 autoceļu sistēma. Aplūkota tās vēsture, pieredze ārvalstīs. Tiek aplūkoti sistēmas sniegtie ieguvumi un riski. Tiek dotas rekomendācijas sistēmas ieviešanai Latvijā. Tiek rēķināta statistika attiecībā uz drošību un izmaksām. Atsevišķi tiek aplūkota specifiska autoceļa normālprofila pielāgošana 2+1 sistēmai. Ir izstrādāti rasējumi, kuros attēlota iespējamā pielāgošana. Darba mērķis ir analizēt 2+1 sistēmas autoceļus un noteikt iespēju sistēmu pielietot Latvijā. Darba uzdevumi: apskatīt sistēmas izmantošanas piemērus ārvalstīs, noteikt sistēmas galvenās atšķirības starp tradicionāli pielietotiem autoceļu profiliem, noteikt kādus ieguvumus iespējams sasniegt ar 2+1 sistēmu un kādi ir negatīvie apstākļi, kuri ierobežo sistēmas pielietošanu, noteikt vai Latvijas tiesiskie un tehniskie regulējumi (CSN, LVS u.t.t.) pieļauj sistēmas ieviešanu un sniegt piedāvājumus iespējamiem labojumiem, Noteikt 2+1 sistēmas ieviešanas iespējamību Latvijā. Darbs sastāv no 7 daļām. Pirmajā daļā tiek aplūkots, kas ir 2+1 sistēma un apskatīta tās vēsture. Otrajā daļā tiek apkopota ārvalstu pieredze. Trešajā nodaļā tiek veikts salīdzinājums starp 2+1 un citiem ceļu profiliem. Ceturtajā daļā aprakstīti sistēmas ieguvumi riski un tiek noskaidrots, vai sistēma ir ekonomiski pamatota. Piektā nodaļa ataino regulējumu Latvijā, attiecībā uz 2+1 sistēmu un sniedz rekomendācijās tā uzlabošanai. Savukārt sestajā daļā aplūkota iespēja sistēmu izmantot Latvijā. Tiek noteikti atbilstoši autoceļu posmi, aprēķināti ieguvumi un nepieciešamās investīcijas. Septītajā nodaļā tiek aplūkota iespēja NP14A profilu pārveidot par 2+1 sistēmas profilu. Darba kopapjoms ir 115.lpp. Darbā iekļauti 39 attēli un 9 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 94 literatūras avoti un tam pievienoti 2 pielikumi un 8 rasējumu lapas.
Keywords 2+1 autoceļi
Keywords in English 2+1 roads
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 04.01.2019 09:41:42