Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Inovāciju publiskā iepirkuma novērtēšanas vadlīniju izstrāde"
Title in English "Development of Guidelines for Evaluation of Public Procurement of Innovation"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Reinis Lasmanis, doktorants, LIAA Zinātnes komercializācijas nodaļas vadītājs
Abstract Babiča V. Inovāciju publiskā iepirkuma novērtēšanas vadlīniju izstrāde: Maģistra darbs/ V.Babiča, D.Ščeulovs.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. – 93 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 16 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu, 131 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 23 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt inovācijas piedāvājuma novērtēšanas vadlīnijas, kas tiks izmantotas inovāciju publiskā iepirkuma procedūrās Analītiskajā daļā ir veikta publisko iepirkumu un to procedūru analīze, kā arī noskaidroti inovācijas publisko iepirkumu izaicinājumi. Tiek izpētīta inovācijas jēdziena būtība un veikta jēdziena dimensionālā analīze. Pētījuma daļā tiek analizēti inovāciju novērtēšana kritēriji un aprakstītas inovācijas piedāvājumu vērtēšanas metodes, veiktās ekspertu intervijas un aptaujas. Izstrādāts inovācijas piedāvājumu novērtēšanas kritēriju ietvars. Aprēķinu daļā autore izstrādāja inovācijas publisko iepirkumu novērtēšanas vadlīnijas, kā arī veica to daļēju aprobāciju. Vadlīniju aprobāciju ierobežoja noteikto kritēriju specifika un nepieciešamība iesaistīt inovācijas novērtēšanā nozares ekspertus. Tika izstrādāts inovācijas piedāvājuma novērtēšanas audekls.
Keywords Publiskais iepirkums, Inovāciju ieirkums, Inovācija, Inovāciju novērtēšana
Keywords in English Public procurement, Public procurement of innovation, Innovation, Evaluation of innovation
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 28.12.2018 11:45:33