Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma darba organizēšana un stratēģiskā vadība”
Title in English “Organization and Strategic Management of a Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Maģistra dabā tēma ir “Uzņēmuma darba organizēšana un stratēģiskā vadība” Mūsdienas neviens uzņēmums nedarbojas bez stratēģiskās pārvaldības. 21.gadsimtā tā jau kļuva par nepieciešamo uzņēmuma sastāvdaļu. Tā ir kļuvusi par savdabīgu mūsdienas realitāti, kas ietekmē uzņēmuma konkurētspēju tirgū un katra organizācijas darbība. Par pētāmo jomu ir paņemts uzņēmums, kas nodarbojas ar starptautiskiem kravu pārvadājumiem un kravas noliktavas darbību. Mūsdienas izvēlēta darba tēma ir aktuāla, jo kravas uzglabāšana un kravas pārvadāšana vienmērir pieprasīta joma. Kā arī līdz šim brīdim nav atrastas nekādas alternatīvas ar kurām šī joma tiktu aizvietotaPasaules tirgū. Darba mērķis ir izpētīt stratēģiskās pārvaldības būtību un tās sastāvdaļas, aplūkot jau esošus stratēģiskās vadības modeļus. Aprakstīt uzņēmuma darbību, akcentējot kādās problēmas ir uzņēmumā darbībā. Pētījumā rezultātā, izstrādāt stratēģiskās vadības modeli, kas būs piemērots uzņēmumu stratēģiskā vadīšanā, laiattīstītu konkurētspēju. Līdz ar to, saskaņā ar izstrādāto stratēģiskās vadības modeli, veikt uzņēmuma konkurētspējas analīzi, analizējot tās ārējo un iekšējo vidi. Izstrādāt uzņēmuma misiju, vērtību un mērķus, kā arī nepieciešamus uzdevumus uzņēmuma mērķa sasniegšanai. Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. izpētīt pārvaldības sastāvdaļas un citu zinātnieku sniegtās stratēģiskās vadības modeļus; 2.veikt uzņēmuma analīzi, pamatojoties uz izstrādātu stratēģiskās vadības modeli; 3. veikt uzņēmuma ārējās un iekšējās vides analīzi, balstoties un SVID, PEST analīzēm un analīzes matricām, veikt konkurētspējas analīzi; Darba pirmajā daļā ir aplūkota starptautisko kravu pārvadājumu un noliktavas darbības aktualitāte Latvijas tirgū. Ir aprakstīta pētāma uzņēmuma darbības būtība un problēmas. Otrajā darba daļā stratēģiskās pārvaldības būtība un tās nepieciešamība uzņēmuma darbībā, kā arī konkurences stratēģijas būtība. Ir aprakstīti esošie stratēģiskās pārvaldības modeļi. Trešajā darbā daļā ir izpētītas stratēģiskās plānošanas sastāvdaļas, tās ārējās un iekšējās vides un veikta konkurētspējas analīze. Ceturtajā darba daļā ir izveidots stratēģiskās vadības modelis, saskaņā, ar kuru tika veikta uzņēmuma darbības analīze, izmantojot analīzes matricas, kā arī uzņēmuma konkurētspējas priekšrocība, salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem. Darba saturs izklāstīts 90 lapaspusēs, kuras ietver 26 attēlus un 19 tabulas, izmantotās literatūras sarakstā 81 vienības.
Keywords Uzņēmuma darba organizēšana un stratēģiskā vadība
Keywords in English The Enterprise Work Organization and Strategic Management.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 27.12.2018 11:14:26