Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Vēja enerģijas uzņēmumu attīstības iespējas Latvijā"
Title in English "Development Opportunities for Wind Energy Companies in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Guna Ciemleja
Reviewer Uldis Kamols, docents (prakt.), Mg.oec., RTU TAPPE katedra
Abstract Bakalaura darba autors: Dmitrijs Ļebedevs Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Asoc. profesore, Dr.oec. Guna Ciemleja Bakalaura darba temats: Vēja enerģētikas uzņēmumu attīstības iespējas Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 4.daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 46 avoti latviešu, 12.angļu un 1.krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba saturs tiek izklāstīts 2 (divās) daļās: Pirmajā daļā tika veltīta atjaunojamās enerģijas un tās tendencēm pasaules enerģētikas tirgū, tika skatīta vēja elektrostaciju attīstība tās priekšrocības, tika pētīta uzņēmuma nozare, konstatēti uzņēmumi – konkurenti, kuriem lielākās vēja elektrostacijas. Otrajā daļā tika skatīta uzņēmuma attīstības iespējas, izvērtējot pēc SWOT metodes tā spēcīgās puses un draudus. Nepieciešams rast pretdarbību vairākiem konstatētiem ārējiem draudiem. Tika analizēti darbības rādītāji, kuri tika pieņemti par apmierinošiem. 2017.g., salīdzinot ar citiem darbības gadiem, uzņēmumam ir palielinājušies kopējās izmaksas. Pētījuma laikā autors sasniedza izvirzīto darba mērķi: pamatojoties uz situācijas analīzi enerģētikas nozarē, tika izstrādāti priekšlikumi vēja enerģijas uzņēmuma attīstībai Latvijā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ļebedevs, D. (2018). Vēja enerģētikas uzņēmumu attīstības iespējas Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 65 lpp.
Keywords Atjaunojamā enerģija, Vēja enerģija, enerģētika nozare
Keywords in English Renewable Energy, Wind Energy, Energy Industry
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 21.12.2018 15:29:53