Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Nesaistīta minerālmateriāla ceļa segu deformāciju analīze” (“Bašēnu ceļa (Ozolkalnu-Dzirnieku ielas) rekonstrukcijas tehniskais projekts”)
Title in English “Analysis of Deformation of Non-bounded Mineral Material Road Pavement” („Technical Project of Bašenu Road (Ozolkalnu-Dzirnieku Street Reconstruction”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Juris Smirnovs
Reviewer prof. A.Zariņš, RTU
Abstract Noslēguma darbs sastāv no divām daļām – Bakalaura daļas un Inženierprojekta daļas. Bakalaura daļas tēma ir ‘’Nesaistīta minerālmateriāla ceļa segu deformāciju analīze’’. Bakalaura darba galvenais darba mērķis ir izpētīt un noskaidrot galvenos nesaistīta minerālmateriāla ceļa segas konstrukcijas deformāciju veidus un to cēloņus. Galvenais uzdevums – izanalizēt pieejamo tehnisko un zinātnisko literatūru par tēmu, veikt pētījumus un sniegt rekomendācijas. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās daļas, kurā tiek analizēta pieejamā literatūra un no praktiskās daļas, kurā tiek veikti defomāciju pētījumi ielai ar nesaistītu minerālmateriāla ceļa segas konstrukciju. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāts tehniskais projekts Bašēnu ceļam Mārupē (ceļa posms starp Ozolkalnu un Dzirnieku ielu). Inženierprojekta mērķis ir esošās ceļa pārbūve, uzlabojot braukšanas kvalitāti un satiksmes drošību. Projekta ietvaros paredzēts izveidot pilnīgi jaunu ceļa segas konstrukciju ar asfaltbetona seguma. Projekta ietvaros atjaunota ūdens atvades sistēma attīrot esošos un izveidojot jaunus sāngrāvjus. Kopējais ielas pārbūves garums ir 1534 metri. Bakalaura darbs ar inženieprojektu izstrādāts uz 140 lapām un satur: • 38 tabulu; • 37 attēlus; • 1 diagrammu; • 14 rasējumus; • 24 literatūras avotus.
Keywords Nesaistīta minerālmateriāla ceļa sega, deformācijas
Keywords in English Mineral Material Road Pavement, deformations
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 21.12.2018 09:31:42