Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Piegādes ķēžu stratēģiju attīstība mazumtirdzniecības tīklā"
Title in English "Retail Supply Chain Strategy Development"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Uldis Kamols, docents (prakt.), RTU TAPPE katedra
Abstract Vilks Ģ. Piegādes ķēžu stratēģiju attīstība mazumtirdzniecības tīklā: Maģistra darbs/ Ģ.Vilks, I.Andersone. – Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. – 75 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 16 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu un 32 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt rūpniecības uzņēmuma mazumtirdzniecības tīkla piegādes ķēžu stratēģiju. Darba analītiskajā daļā tiek aprakstīta rūpniecisko un medicīnas gāzu nozare, kā arī tās tirgus. Tiek analizēta uzņēmuma esošā mazumtirdzniecības tīkla piegādes ķēde, kā arī veikta piegādes ķēdes SVID analīze, izmantojot kvantitatīvus rādītājus. Lietišķajā pētījumu daļā ir aprakstīti piegādes ķēde un tās vadības principi, piegādes ķēdes stratēģijas. Balstoties uz aprakstītajām stratēģijām, kā arī uz SPACE matricas rezultātiem, tiek izvirzīta konkrēta uzņēmuma mazumtirdzniecības tīkla piegādes ķēdes stratēģija. Pētījuma aprēķinu daļā tiek veikta izvēlētās piegādes ķēdes stratēģijas analīze, izmantojot SVID analīzi papildinātu ar HAM metodi, kā rezultātā tiek iegūti kvantitatīvs SVID faktoru un grupu salīdzinājums. SVID analīze tiek papildināta arī ar TOWS matricas analīzi. Pētījuma aprēķinu daļas beigās tiek aprakstīti pasākumi novērtētās stratēģijas ieviešanai.
Keywords piegādes ķēdes vadība, mazumtirdzniecība, rūpnieciskās gāzes
Keywords in English supply chain management, retail, industrial gases
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 20.12.2018 14:00:58