Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotās vērtības nodokļa krāpniecības apkarošanas risinājumi”
Title in English “Fighting Against Value Added Tax Fraud”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer V.Gromule, a/s ”RSA” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Abstract Maģistra darba tēma ir „Pievienotās vērtības nodokļa krāpniecības apkarošanas risinājumi”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs galvenās izklāsta daļas, secinājumi, priekšlikumi un literatūras saraksts. Darba kopējais apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 7 tabulas, 2 formulas, kas paskaidro un ilustratīvi demonstrē darba saturu. Darba izstrādei izmantoti 38 dažādi literatūras avoti. Pievienotās vērtības nodokļa krāpniecības apkarošana ir sarežģīts un laikietilpīgs process, tāpēc šī problēma ir aktuāla vienmēr. Pievienotās vērtības nodoklis ir vienots visām dalībvalstīm un tā administrēšana rada grūtības visās Eiropas Savienības valstīs. Nodokļu maksātāji izmantojot dažādas shēmas mēģina izkrāpt no valsts budžeta naudas līdzekļus vai izvairīties no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas. Krāpniecības samazināšanai nepieciešams mainīt vai uzlabot esošo nodokļu kontroles procesu Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī veikt grozījumus Latvijas normatīvajos aktos, nosakot stingrāku nodokļu maksātāju atbildību par krāpnieciskām darbībām. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt risinājumus pievienotās vērtības nodokļa krāpniecības samazināšanai, izpētot Latvijas veiktās darbības un citu Eiropas Savienības dalībvalstu labo praksi pievienotās vērtības nodokļa krāpniecības apkarošanas jomā. Pētījuma objekts ir pievienotās vērtības nodokļa krāpšana. Pētījuma priekšmets ir pievienotās vērtības krāpniecības apkarošanas iespējamie risinājumi Latvijā. Darba pirmajā daļā tiek analizēts pievienotās vērtības nodokļa krāpniecības līmenis Eiropas Savienībā un Latvijā, kā arī ieviestie pasākumi pievienotās vērtības nodokļa krāpniecības samazināšanai Eiropas Savienībā un Latvijā. Otrajā daļā aplūkoti pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas apkarošanas teorētiskie aspekti. Trešajā daļā ir izstrādāti un apkopoti priekšlikumi Valsts ieņēmumu dienesta darbības pilnveidošanai un pievienotās vērtības nodokļa krāpniecības līmeņa samazināšanai. Darba praktiskā nozīme ir saistīta ar autores apkopoto un analizēto informāciju pievienotās vērtības nodokļa krāpniecības jomā, kā arī priekšlikumu izteikšanu, kuru ieviešanas rezultātā iespējams samazināt pievienotās vērtības nodokļa krāpnieciskas darbības un uzlabot ekonomisko situāciju valstī.
Keywords PVN krāpšana, PVN krāpšanas apkarošana, PVN shēmas, PVN plaisa
Keywords in English VAT fraud, combat value-added tax fraud, VAT schemes, VAT gap
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 19.12.2018 13:09:53