Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Projektu vadīšanas vadlīniju izstrāde biznesa pakalpojumu un konsultāciju jomā"
Title in English "Development of Project Management Guidelines in the Field of Business Services and Consultations"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Reinis Lasmanis, doktorants, LIAA Zinātnes komercializācijas nodaļas vadītājs
Abstract Pilāte V. Projektu vadīšanas vadlīniju izstrāde biznesa pakalpojumu un konsultāciju jomā: Maģistra darbs/ V.Pilāte.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. – 107 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 107 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 11 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu un 24 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir, izmantojot projektu vadīšanas teorētisko un praktisko aspektu izpēti, izstrādāt projektu vadīšanas vadlīnijas uzņēmumam biznesa pakalpojumu un konsultāciju jomā. Analītiskajā daļā izpētīta pakalpojumu un konsultāciju joma Latvijā, tai skaitā sabiedrisko attiecību nozare, apskatīti lielākie nozares uzņēmumi, kā arī aprakstīta saistība starp projektu vadības pieeju un sabiedrisko attiecību aģentūras ikdienas darba organizāciju. Lietišķajā pētījumu daļā analizēta literatūra par projektu vadību, īpašu uzmanību pievēršot dažādu projektu vadības pieeju izpētei. Tāpat ar ekspertu interviju palīdzību noskaidrotas problēmas projektu vadībā uzņēmumā SIA “Vīlands Associates”, izvēlētā situācijai atbilstošākā projektu vadības pieeja un pēc tās pamatprincipiem izveidotas projektu vadības vadlīnijas ieviešanai uzņēmumā. Pētījuma aprēķinu daļā veikta uzņēmuma padziļināta izpēte, tai skaitā finansiālā analīze, kā arī aprakstīti un aprēķināti potenciālie ieguvumi no projektu vadības pieejas sakārtošanas uzņēmumā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – uzņēmums SIA “Vīlands Associates” darbojas sabiedrisko attiecību nozarē, kurā uzņēmumam ir iespējas izaugsmei un attīstībai, taču papildu finansiālai nestabilitātei uzņēmumā trūkst arī sakārtotas projektu vadības pieejas, kas ikdienas darbu padara nevienmērīgu, necaurredzamu un nestrukturizētu. Darbā izstrādāto vadlīniju ieviešana uzņēmumā sniegtu gan kvalitatīvus ieguvumus, piemēram, apmierinātākus darbiniekus un klientus, gan kvantitatīvus ieguvumus, tai skaitā ievērojamu laika ietaupījumu un apgrozījuma pieaugumu.
Keywords projektu vadība, sabiedriskās attiecības
Keywords in English project management, public relations
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 19.12.2018 10:42:32