Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Resursu vadības ekonomiskie aspekti ceļu būves uzņēmumos"
Title in English "Economic Aspects of Resource Management in Road Construction Companies"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Konstantins Didenko
Reviewer Gints Škodovs, SIA "Metsepole Plus" valdes loceklis
Abstract Grūbe J. Resursu vadības ekonomiskie aspekti ceļu būves uzņēmumos: Maģistra darbs/ J.Grūbe, K.Didenko.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. – 95 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 31 attēls, 20 tabulas, 13 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 51 avots latviešu un 7 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir ir izstrādāt priekšlikumus materiālu un tehnikas resursu vadībai ceļu būves uzņēmumos. Darba 1.daļā tiek aplūkota būvniecības nozares apakšnozare - ceļu būvniecība. Tiek aplūkots ceļu tīkla stāvoklis Latvijā un lielākie nozares uzņēmumi. Tiek aplūkota izmaksu struktūra ceļu būvniecības uzņēmumos. Darba 2.daļā tiek aplūkots, kādu stratēģiju ceļu būves uzņēmumi var pielietot, lai uzlabotu resursu vadības ekonomiskos aspektus. Tika veikts pētījums, izmantojot datu analīzes metodes. Tiek noteikti vājie punkti resursu vadībā, ko ir nepieciešams uzlabot, lai uzņēmums varētu gūt ekonomisko ieguvumu. Darba 3.daļā tiek aplūkoti iespējamie uzlabojumi ceļu būvniecības resursu vadībā, to ekonomiskais ieguvums no praktiskas pielietošanas. Tiek novērtēts, kā veicamie uzlabojumi ietekmētu uzņēmuma SIA “X” resursu vadību. Pēc darba autora veiktā pētījuma, uzņēmumam SIA “X” galvenie resursu vadības funkcijas elementi, ko uzņēmumam vajadzētu uzlabot un pilnveidot, ir materiālu un tehnikas resursi. Uzņēmumam SIA “X” ir nepieciešams īstenot nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu šos resursu vadības aspektus. Darba gaitā tika sasniegts izvirzītais darba mērķis un paveicamie uzdevumi. Tika pamatota darba autora izvirzītā hipotēze: uzņēmumu materiālu un tehnikas resursu vadība nodrošina izmaksu samazināšanu.
Keywords Ceļu būve, resursu vadība, materiāli, tehnikas vienības
Keywords in English Road construction, resource management, materials, machinery
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 19.12.2018 02:11:25