Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu izaicinājumi un perspektīvas digitālās ekonomikas attīstībā”
Title in English “Taxation Challenges and Perspectives in Digital Economy”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer V.Andrējeva A/S ”Latvijas Gaisa Satiksme” valdes padomniece, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba mērķis ir izstrādāt ietvaru digitālo uzņēmumu aplikšanai ar nodokli, lai noteiktu tā ietekmi uz Latvijas budžetu, kā arī izstrādātu ieteikumus regulējuma pilnveidošanai, galvenokārt, izstrādājot priekšlikumus, ar kuru palīdzību tiek panākti optimāli risinājumi digitālo uzņēmumu nodokļu administrēšanai. Darba autore secināja, ka mūsdienās pastāvīgās pārstāvniecības definīcija, kas pamatojas uz fizisku klātbūtni attiecīgajā valstī, rada daudzas grūtības nodokļu administrācijas. Tā kā pati tīmekļa vietne neprasa fizisku klātbūtni un serveri ne obligāti tiek glabāti valstīs, no kurām tiek iegūti ienākumi, nodokļu administrācijām ir grūti piemērot pastāvīgās pārstāvniecības konceptu, lai spētu aplikt ar nodokli ienākumus tajā valstī, no kurām tie tiek gūti. Attiecīgi digitālajiem uzņēmumiem ir iespējams, izmantojot agresīvas nodokļu plānošanas politikas jomās, kurās trūkst regulējuma attiecībā uz digitālo vidi, pazemināt efektīvo nodokļu slogu faktiski līdz nulles līmenim. Maģistra darba ietvaros, autore ir novērtējusi dažādas alternatīvas starptautiskajā vidē digitālo uzņēmumu aplikšanai ar nodokli, ieskaitot, iespējamās izmaiņas pastāvīgās pārstāvniecības konceptā, darījuma peļņas sadalīšanas metodes piemērojamību, ieturējuma nodokļa ieviešanu, kā arī pēdējās attīstības tendences Eiropas Savienībā šajā jomā. Darba autore izstrādāja priekšlikumus par to, kā Latvijā varētu ieviest digitālo nodokli, pamatojoties uz Eiropas Komisijas direktīvu priekšlikumiem uz Eiropas Savienības dalībvalstu digitālā nodokļa ieviešanas praksi. Pirmkārt, ir nepieciešams veikt labojumus Latvijas normatīvajos aktos nodokļu jomā, ieviešot papildu regulējumu attiecībā uz digitālo uzņēmumu aplikšanu ar nodokli. Otrkārt, Eiropas Savienības līmenī ir jāizstrādā vienota informācijas apmaiņas sistēma attiecībā uz informācijas apmaiņu par digitālo uzņēmumu ienākumiem, kā arī kopīgu digitālo nodokļu maksātāju reģistrācijas sistēmu. Treškārt, Eiropas Savienības līmenī jāpilnveido regulējums attiecībā uz darījuma peļņas sadalīšanas metodes piemērošanu digitālo uzņēmumu peļņas sadalīšanai.
Keywords Digitālā ekonomika, nodokļi, peļņas sadale
Keywords in English Digital economy, taxation, profit attribution
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.12.2018 18:12:44