Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmumu saimniecisko darbību”
Title in English “Impact of Corporate Tax Rate on Economic Conduct of a Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Justīna Hudenko
Reviewer V.Andrējeva A/S ”Latvijas Gaisa Satiksme” valdes padomniece, Dr.oec.
Abstract Sākot ar 2018. gada 1. janvāri spēkā stājās jauns uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likums, kas paredz konceptuāli jaunu UIN atliktā nodokļa maksāšanas kārtību, kas nozīmē, ka šī nodokļa maksāšana tiek atlikta līdz brīdim, kad tiek sadalīta peļņa. Viens no galvenajiem mērķiem UIN reformas veikšanai, bija veicināt nodokļu maksātājus atstāt peļņu uzņēmumā, tādējādi padarot pievilcīgāku investīciju vidi, kā arī samazināt nodokļa slogu, tādējādi veicinot uzņēmumu attīstību. Maģistra darba mērķis ir analizēt būtiskākās UIN izmaiņas Latvijā, kā arī novērtēt jaunās UIN maksāšanas kārtības ietekmi uz uzņēmumu saimniecisko darbību, vērtējot efektīvās UIN likmes izmaiņas un izmaiņas kapitāla atdeves rādītājā. Darbā apkopoti un izvērtēti teorētiskie aspekti par nodokļu jēdzienu, būtību un to funkcijām, raksturots UIN Latvijā, iekļaujot informāciju arī par nodokļu reformas nepieciešamību, norādīti un aprakstīti rādītāji, pēc kuriem tiks vērtēta jaunā UIN ietekme uz uzņēmumu saimniecisko darbību. Kā galvenie rādītāji tika izvēlēti efektīvā UIN likme, kas raksturo uzņēmuma nodokļa slogu un kapitāla atdeves rādītāji, jo to aprēķinu tieši ietekmē UIN. Darbā tiek veikts jaunā un vecā UIN piemērošanas kārtības teorētiskais salīdzinājums un veikti aprēķini par UIN sloga, kā arī kapitāla atdeves rādītāja izmaiņām UIN reformas rezultātā. Teorētiskajā salīdzinājumā tiek analizēti abi UIN modeļi pēc nodokli raksturojošajiem elementiem, apkopotas galvenās izmaiņas un problēmjautājumi, kā arī sniegti ieteikumi par problēmjautājumiem, kuriem ir tieša ietekme uz nodokļu administratīvo slogu. Tiek veikti aprēķini un salīdzinātas efektīvās nodokļu likmes izmaiņas, kā arī izmaiņas kapitāla atdeves rādītājos.
Keywords nodokļu reforma, uzņēmumu ienākuma nodoklis, efektīvā nodokļu likme, kapitāla atdeve
Keywords in English tax reform, corporate income tax, effective tax rate, return on equity ratio
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.12.2018 17:57:35