Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Ilgtspējīgas būvniecības risinājumi ēku jumtu izbūvē pilsētvidē
Title in English Sustainable roofing solutions in urban areas
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jurijs Grizāns
Reviewer Linda Kauškale
Abstract Maģistra studiju noslēguma darba nosaukums ir “Ilgtspējīgas būvniecības risinājumi ēku jumtu izbūvē pilsētvidē”. Maģistra darbs ir patstāvīgs pētījums, kas ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipus un tās attīstību ietekmējošos faktorus, izvērtēt iespējamos ilgtspējīgas būvniecības risinājumus ēku jumtu izbūvē un izstrādāt priekšlikumus ilgtspējīgas būvniecības risinājumu veicināšanai urbanizētajās teritorijās. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un atspoguļo oriģināla pētījuma rezultātus. Darba struktūru veido ievads, analītiskā daļa, teorētiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksts. Analītiskajā daļā tiek pētīti mūsdienu pilsētvides attīstības izaicinājumi, ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipi, kā arī analizēti ilgtspējīgas būvniecības attīstības procesi un tos ietekmējošie faktori. Autora uzmanība pievērsta ilgtspējīgas būvniecības kvalitātes vērtēšanas sistēmu salīdzinošam novērtējumam. Teorētiskajā daļā tiek izvērtētas ēku jumtu funkcijas un to pilnveidošanas iespējas pilsētvidē, analizēti ēku jumtu veidi un jumtu segumu materiāli. Autora uzmanība pievērsta ēku jumtu izbūves tehnoloģisko risinājumu izvēli ietekmējošo faktoru izpētei, kā arī labās prakses piemēru novērtējumam un analīzei Eiropas Savienībā un Latvijā. Praktiskajā daļā tiek izklāstīti ilgtspējīgas būvniecības risinājumi ēku jumtu izbūvē, analizēti to ierīkošanas arhitektoniskie un konstruktīvie priekšnoteikumi, kā arī priekšrocības un potenciāls, salīdzinot ar tradicionāli būvētu jumtu. Autora uzmanība pievērsta ilgtspējīgas būvniecības risinājumu attīstības iespēju noteikšanai. Secinājumi atspoguļo darba autora svarīgākās atziņas par ilgtspējīgas būvniecības risinājumiem ēku jumtu izbūvē pilsētvidē. Savukārt, priekšlikumi izriet no darbā veiktā pētījuma un balstīti uz izdarītajiem secinājumiem. Maģistra darba izklāsts sniegts uz 118 lapām. Maģistra darbā iekļauti 25 attēli un 3 tabulas. Maģistra darba izstrādei izmantoti 125 informācijas avoti.
Keywords ēku jumtu izbūve, ilgtspējīga būvniecība, jumtu veidi, jumtu segumi veģetatīvie risinājumi
Keywords in English roofing, sustainable construction, types of roofs, roofing materials, vegetative roofing
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.12.2018 17:40:04