Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Kriptovalūtas tirgus izaugsmes novērtējums un nodokļu problēmu risinājumi”
Title in English “Cryptocurrency Market Growth Assessment and Solutions for Tax Problems”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Justīna Hudenko
Reviewer I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Kriptovalūtas ir kļuvušas par aktuālu jautājumu pasaulē, taču to regulējums joprojām nav pilnvērtīgs. Darba autore šajā darbā sniedz ieskatu vairāku valstu kriptovalūtu regulējumā un apkopo iespējamās problēmas, kas saistītas ar nodokļu piemērošanu darījumos ar tām, foku-sējoties uz kapitāla pieaugumu. Darbā izmantotas kvalitatīvās pētīšanas metodes, lai noteiktu kriptovalūtas tirgus iz-augsmes perspektīvas un apzinātu ar kriptovalūtām saistītās nodokļu problēmas un sniegtu to iespējamos risinājumus, izmantojot SVID analīzi un ekspertu intervijas. Darbā autore secināja, ka joprojām pasaulē nav pilnīgu kriptovalūtas regulējumu, ņemot vērā tirgus nemitīgās svārstības. Latvijas likumdošanā ir nepilnības kriptovalūtu regulējumā. Darba autore iesaka par labās prakses pārņemšanu no tādām valstīm kā ASV, Austrālijas un Maltas, gan ar vadlīniju izstrādāšanu kriptovalūtas jomā, gan jaunas nodaļas vai institūcijas izveidi, kas tās regulētu. Autore darbā piedāvā arī risinājumu kriptovalūtu lietotājiem, kā tiem veiksmīgāk norādīt darījumus kriptovalūtu atsavināšanas brīdī, grāmatvedības un nodokļu va-jadzībām. Darbs sastāv no 79 lapām, ievietoti 24 attēli un 4 tabulas.
Keywords kriptovalūta, Bitcoin, kriptovalūtas “rakšana”.
Keywords in English cryptocurrency, Bitcoin, cryptocurrency mining.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.12.2018 17:20:52