Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Nekustamā īpašuma rekonstrukcijas projekta ekonomiskais pamatojums"
Title in English "Economic Justification of a Real Estate Reconstruction Project"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Tambovceva
Reviewer Irina Voronova, prof., Dr.oec., RTU IUV katedra
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Jānis Vērdiņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. profesore Tatjana Tambovceva Bakalaura darba temats: Nekustamā īpašuma rekonstrukcijas projekta ekonomiskais pamatojums Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 14 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avoti latviešu, 16 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darbā aprēķinātajam pamata scenārijam ar diskonta likmi 2.93% un rekonstrukcijas izmaksām 9.5 milj. eiro jeb 731 eiro/m2, IRR 6.09%, NPV= 1.33 milj. eiro , PP=1.0948 un atmaksāšanās periods 6 gadi. Projekta rentabilitāti būtiski var ietekmēt izmaksu pieaugums rekonstrukcijas laikā. Negatīvajam iespējamam scenārijam rekonstrukcijas izmaksas būtu 13 milj.eiro jeb 1000 eiro par m2 - tad IRR 3.98%, NPV 516 055 eiro , PP=1.0299 un atmaksāšanās periods 6 gadi. Abos gadījumos projekts ir realizējams. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Vērdiņš J.: NĪ rekonstrukcijas projekta ekonomiskais pamatojums Bakalaura darbs/ J. Vērdiņš, Tatjana Tambovceva .- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. – 63 lpp.
Keywords Nekustamais īpašums, rekonstrukcija, ekonomiskais pamatojums, biroja noma
Keywords in English real estate, reconstruction, economic justification, offise rent
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.12.2018 15:52:38