Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmējdarbības attīstības iespēju novērtējums Uzbekistānas pārtikas rūpniecībā
Title in English The assessment of business development possibilities in food industry in Uzbekistan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer Artūrs Žogots
Abstract Bakalaura darba autore: Saodat Ergashova Bakalaura darbs zinātniskā vadītāja: lektore, Mg.oec. Inga Erina Bakalaura darba nosaukums: "Uzņēmējdarbības attīstības iespēju novērtējums Uzbekistānas pārtikas nozarē. " Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās un pētnieciskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbā ir 56. lpp., tajā ir iekļauti divdesmit četri attēli, deviņas tabulas. Izmantotās literatūras un avotu saraksts ietver: divdesmit septiņi avoti angļu valodā, deviņi uzbeku un viens krievu valodā. Šis pētījums ir specializēts, lai izvērtētu uzņēmējdarbības attīstības iespējas Uzbekistānas pārtikas industrijā. Piemēram, tiek analizēts Uzbekistānas restorānu sektors. Galvenie bakalaura darba rezultāti: Tika pielietotas teorijas par uzņēmējdarbības attīstību pārtikas nozarē.Veikts risinājums konstatētajai problēmai. Tālāk tiek veikta Uzbekistānas restorānu tirgus analīze. Analīzē tika izmantoti dažādi metožu veidi, piemēram, Mystery Shopping metode, SWOT, biznesa modeļa kanvas, aptauja, Paint 3D, SVID faktoru novērtēšanas matrica. Mystery Shopping metodi, ko izmanto konkurentu spēju identificēšanai, SWOT faktoru novērtēšanas matrica, ko izmanto stratēģijas, stipro un vājo pušu noteikšanai. Anketa parāda tirgus iespējas un problēmas, Paint 3D instrumenti palīdzēja radīt nepieciešamās skices. Biznesa modeļa kanvas, ko izmanto, lai parādītu uzņēmuma galvenās aktivitātes. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ergašova, S. (2018). Uzņēmējdarbības attīstības iespēju novērtējums pārtikas rūpniecībā Uzbekistānā. Bakalaura darbs. RTU: UIVI IUVK, bakalaura akademiskā programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana". 56 lpp.
Keywords Pārtikas industrijā, Biznesa modeļa kanvas, SVID analīze
Keywords in English Food industry, Business canvas model, SWOT analysis
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.12.2018 15:03:13