Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tehnisko līdzekļu pielietojums analīze Muitas kontroles punktā 0207”
Title in English “Analysis of the Application of Technical means at the Customs Control Point 0207”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Valbahs
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.iur.
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir “Tehnisko līdzekļu pielietojuma analīze Muitas kontroles punktā 0207”. Darba tēmas aktualitāti autore pamato ar to, ka ar tehnisko līdzekļu palīdzību var novērst aizliegto preču nonākšanu brīvā apgrozījumā un palielināt muitas pārkāpumu atklāšanu. Darba mērķis ir, balstoties uz iegūto informāciju, izpētīt un izanalizēt tehnisko līdzekļu ietekmi uz muitas kontroles pasākumu piemērošanu. Novērtēt Rīgas muitas kontrolpunktā 0207 “Šķirotava” muitas tehnisko līdzekļu pielietojumu un ietekmi uz muitas kontroles pasākumu darbības rezultātiem. Bakalaura darbs sastāv no 4 nodaļām. Pirmajā nodaļā ir apkopota un analizēta informācija par muitas kontroles pasākumiem un to veidiem. Otrajā nodaļā tiek veikts vispārīgs muitas kontroles punkta (turpmāk – MKP) raksturojums un detalizētāk tiek analizēta pētāmā MKP 0207 struktūra. Trešajā nodaļā autore apkopojusi informāciju par tehniskajiem līdzekļiem, kas tiek izmantoti muitas kontroles darbībās, kā arī detalizētāk analizējusi MKP 0207 darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu pielietojumu. Ceturtajā nodaļā tiek raksturoti muitas darbinieku aizsardzības līdzekļi. Bakalaura darba apjoms ir 55 lappuses, kurās ietvertas: 1 tabula, 20 attēli. Darbā tika izmantoti 44 informācijas avoti. Bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām daļām, astoņām nodaļām, vienpadsmit apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem.
Keywords muita, kontroles pasākumi, MKP 0207, tehniskie līdzekļi, aizsardzības līdzekļi
Keywords in English customs, control measures, CCP 0207, technical means, protective equipment
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.12.2018 12:37:43