Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „EMDAS lietojamības analīze komersantu vajadzībām”
Title in English “Analysis of EMDAS Usability for the Needs of Entrepreneurs”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aivars Gulbis
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Maģistra darba autore Ella Šinko izstrādāja darbu, kura temats ir „EMDAS lietojamības analīze komersantu vajadzībām”. Pētāmais objekts ir elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS). Pētāmais priekšmets ir elektroniskā muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) lietojamība. Maģistra darba mērķis ir izstrādātas rekomendācijas EMDAS lietojamības vienkāršošanai komersantu vajadzībām. Maģistra darba praktiskā vērtība ir praktiski izmantojamu priekšlikumu izstrāde EMDAS lietojamības vienkāršošanai, kuras rezultātā komersanti varētu pilnvērtīgi izmantot sistēmas sniegtās iespējas. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām. Ņemot vērā izvirzītos uzdevumus darba mērķa sasniegšanai, darba pirmajā nodaļā ir analizēta muitas loma starptautiskajā tirdzniecībā un muitas procesa elektronizēšanas būtība. Balstoties uz pieejamajiem informācijas avotiem, ir raksturotas EMDAS apakšsistēmu funkcionalitātes un pamatprincipi. Darba otrajā nodaļā ir veikta EMDAS lietojamības analīze divām apakšsistēmām- Importa Kontroles sistēmai (IKS) un Eksporta kontroles sistēmai (EKS), lai konstatētu EMDAS lietojamības būtiskākās priekšrocības un trūkumus. Lai noskaidrotu, vai uzņēmumi paši kārto muitas formalitātes un ja nē- kādi ir iemesli, kā arī konstatētu būtiskākās problēmas, ar kurām saskaras komersanti, veidojot muitas deklarācijas, tika veikta anketēšana, kuras respondenti bija 10 dažādu Latvijas ražošanas uzņēmumu pārstāvji, kā arī veikta SIA “Tenapors” esošo problēmu, kas saistītas ar muitošanas procesiem, analīze. Veicot EMDAS lietojamības analīzi un apkopojot anketēšanas rezultātus, tika gūta atziņa, ka Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma ir sarežģīta lietošanai un komersantiem trūkst gan praktiskas iemaņas, gan zināšanas muitas deklarācijas izveidei, līdz ar to uzņēmumi nevar pilnvērtīgi izmantot sistēmas sniegtās iespējas. Darba trešajā daļā tika izvirzīti priekšlikumi EMDAS lietojamības uzlabošanai, piedāvājot risinājumus izvirzītajām problēmām, apskatītas EMDAS apmācības iespējas Latvijā, kā arī veikti aprēķini, lai noteiktu, kādam ir jābūt izejošo un ienākošo kravu skaitam no un uz ārpus Eiropas Savienības valstīm, lai būtu izdevīgi pieņemt darbā muitošanas speciālistu ar nepieciešamajām zināšanām muitas jomā un prasmēm strādāt Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēmā. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām. Tā apjoms ir 71 lappuses. Tajā ir iekļauti 17 attēli, 10 tabulas un 1 pielikums uz 1 lpp. Darbā izmantotas 35 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords EMDAS lietojamība, muita
Keywords in English EMDAS usability, customs
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.12.2018 17:43:49