Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Trading company improvement project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Leonards Budņiks
Reviewer Iveta Pokromoviča, Mg.paed., Biedrības "Express Yourself " Valdes priekšsēdētāja
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Kristiāns Bērziņš. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Lekt. Mg.oec. Leonards Budņiks. Bakalaura darba temats: Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 16 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 27 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā ir iekļauts uzņēmējdarbības, nozares, uzņēmuma darbības raksturojums un organizatoriskā struktūra. Tika veikta uzņēmuma SVID, PEST, apgrozāmo līdzekļu un finanšu rādītāju analīze, ar kuras palīdzību tika izvērtēts uzņēmuma stāvoklis. Pēc analīzes veikšanas, tika noskaidrotas problēmas, kas kavē uzņēmuma veiksmīgu turpmāko darbību, kuru risināšanai tika izteikti priekšlikumi. Pētījuma daļā tika apskatīti un izpētīti priekšlikumi par lēmuma pieņemšanas metodēm uzņēmumā un veikta aptauja par mājaslapas izveidošanas nepieciešamību, lai vecinātu uzņēmuma atpazīstamību un popularitāti, kā uzņēmuma darbības pilnveidošanas soli. Aprēķinu daļā tika veikta investīciju analīze, lai pilnveidotu uzņēmuma darbību, piesaistīt jaunu klientu bāzi, sekmētu graudu kaltes kompleksa izveidi, kurā var uzglabāt, izžāvēt, attīrīt un apstrādāt produkciju. Sekmēt debitoru savlaicīgu samaksu par iegādāto produkciju un veicināt ātrāku parādu atmaksu. Sekmēt uzņēmuma darbību e-vidē tā veicināt uzņēmuma atpazīstamību, lai sniegtu mūsdienīgas iespējas un pakalpojumus klientiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bērziņš K. (2018) Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanās projekts Diplomprojekts/ K. Bērziņš, L. Budņiks - Rīga: RTU, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “uzņēmējdarbība un vadīšana” 67 lpp.
Keywords Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Keywords in English Trading company improvement project
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.12.2018 15:23:24