Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas modeļa ieviešanas iespējas pašvaldībā"
Title in English "Possibility of Implementation of Participatory Budgeting Model in Municipality"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer zin.asist. K.Plotka
Abstract Maģistra darba autors: Endija Kalnmale Maģistra darba vadītājs: Asociētā profesore, ekonomikas zinātņu doktore Tatjana Survilo Maģistra darba tēma: „Sabiedrības līdzlemta budžetēšanas modeļa ieviešanas iespējas pašvaldībā” Valoda, kurā bakalaura darbs ir uzrakstīts: Latviešu Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv 3 daļām- teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas, kuras sarakstītas uz 81 lpp., neskaitot vienu darbam pievienoto pielikumu. Maģistra darbs satur 12 attēlus un 3 tabulas. Izmantotās literatūras sarakstā ietverti: 27 literatūras avoti latviešu valodā, 3 literatūras avoti angļu valodā. Sabiedrības līdzdalība pašvaldības procesos, aktivitāte, vēlme attīstīt pašvaldību, kā arī mazināt sabiedrības neuzticēšanos pārvaldei ir jebkuras pašvaldības izaicinājums. Tādēļ šo problēmu risināšanai tiek piedāvāts ieviest inovatīvu pašvaldības budžetēšanas procesu. Maģistra darba mērķis ir noteikt sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas modeļa ieviešanas iespējas Ventspils novada pašvaldības budžeta veidošanā. Pētījuma pirmajā, teorētiskajā daļā noteiktas pašvaldības, budžeta definīcijas, pašvaldības budžeta veidošanas process, kā arī analizēts sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas modelis, skatot praktiskus pašvaldību piemērus. Analītiskajā daļā izpētīta Ventspils novada pašvaldības raksturojošā informācija, izstrādāta Ventspils novada iedzīvotāju aptauja, veikta intervija ar pašvaldības pārstāvi, kā arī izstrādāta SVID analīze, nosakot sabiedrības līdzlemta budžeta ieviešanai Ventspils novadā stiprās, vājajās puses, iespējas un draudus. Praktiskajā daļā izstrādāts sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas procesa Ventspils novadā modelis, iekļaujot tā ekonomisko pamatojumu. Maģistra darbā tika noskaidrots, ka lielākā daļa aptaujāto iedzīvotāju atbalsta sabiedrības līdzlemta budžetēšanas modeļa ieviešanu Ventspils novadā, kā arī pašvaldības pārstāvis uzskata, ka šāda budžetēšanas modeļa ieviešana varētu būt pašvaldības attīstību veicinošs pasākums. Tādēļ kā galvenais darbā izvirzītais priekšlikums ir Ventspils novada pašvaldībai uzsākt virzību sabiedrības līdzlemta budžetēšanas modeļa ieviešanai, izmantojot kā informatīvo bāzi, šī maģistra darba praktiskajā daļā ietvertā procesa izklāstu, to analizējot un pielāgojot. Sabiedrības līdzlemta budžeta ieviešana Ventspils novadā.
Keywords Sabiedrības līdzlemta budžeta ieviešana Ventspils novadā.
Keywords in English Participatory budgeting model implementation in Ventspils county.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.12.2018 20:26:44