Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Dzelzceļa infrastruktūras ietekmes uz reģionu sociālekonomisko attīstību novērtējums."
Title in English "Assessment of the Influence of Railway Infrastructure on the Socio-Economic Development of Regions."
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Kuškins
Reviewer Asoc.prof. T.Survilo
Abstract Darba veids: Maģistra darbs Bakalaura darba nosaukums: Dzelzceļa infrastruktūras ietekmes uz reģionu sociālekonomisko attīstību novērtējums Darba autors: Artūrs Toms Plešs Darba vadītājs: Docents (prakt.) Mg. oec. Jānis Kuškins Maģistra darbs par tēmu “Dzelzceļa infrastruktūras ietekmes uz reģionu sociālekonomisko attīstību” veikts ar mērķi izstrādāt ieteikumus dzelzceļa infrastruktūras attīstībai reģionos, lai veicinātu to sociālekonomisko attīstību. Darbā apkopota un analizēta zinātniskā literatūra par to, kā dzelzceļa infrastruktūra ietekmē tādus sociālekonomiskos faktorus kā nodarbinātību, uzņēmējdarbību, mobilitāti, iedzīvotāju skaita izmaiņas, nekustamā īpašuma vērtību un noziedzību. Pirmajā darba daļā apskatīti piemēri pasaulē, kā dzelzceļa infrastruktūras izveide konkrētā reģionā ietekmējusi tā sociālekonomisko attīstību. Darba otrajā daļā apskatīta situācija Latvijas reģionos, vienlaikus novērtējot projekta Rail Baltica tuvākos plānus un tā sagaidāmo sociālekonomisko ietekmi uz Latvijas reģioniem. Darba trešajā daļā veikta izmaksu un ieguvumu analīze dzelzceļa infrastruktūras izveidei Bauskas pilsētā, kas nākotnē varētu tikt savienota ar dzelzceļa līniju Rail Baltica. Apkopojot pētījuma rezultātus un veicot izmaksu un ieguvumu analīzi, apstiprinās pieņēmums, ka pārdomātas investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā, lai nodrošinātu reģionu savienošanu ar nozīmīgiem ekonomikas centriem, no sociālekonomiskā skatupunkta attaisnojas. Darba saturs: Darbs sastāv no trīs nodaļām, 90 lapaspuses, tajā skaitā 23 tabulām, 18 attēliem un septiņiem pielikumiem.
Keywords dzelzceļa infrastruktūra, Rail Baltica, reģionālā attīstība, sociālekonomiskā attīstība, izmaksu un ieguvumu analīze
Keywords in English railway infrastructure, Rail Baltica, regional development, socioeconomic development, CBA analysis
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.12.2018 14:52:35