Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Starptautiskās pieredzes izmantošana Latvijas interaktīvo azartspēļu nozares uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai”
Title in English “Application of international experience to improve the Latvian interactive gambling business environment”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Olga Bogdanova
Reviewer Doc. A.Zeps
Abstract Maģistra darba autore Līva Veinberga izstrādāja darbu, kura temats ir „Starptautiskās pieredzes izmantošana Latvijas interaktīvo azartspēļu nozares uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai”. Maģistra darba mērķis ir, analizējot pašreizējo starptautisko pieredzi un Latvijas interaktīvo azartspēļu nozares uzņēmējdarbības vides ietekmējošos faktorus, izstrādāt pilnveidotas Latvijas interaktīvo azartspēļu nozares uzņēmējdarbības vides īstenošanas instrumentu un tiem atbilstošu kompleksu veicamo pasākumu modeli Latvijas interaktīvo azartspēļu nozares uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai. Maģistra darba pirmajā daļā tiek apskatīts azartspēļu jēdziens un tā būtība, uzņēmējdarbības loma azartspēļu nozarē, korporatīvi sociālā atbildība azartspēļu biznesa nozarē, pieprasījuma un piedāvājuma analīze azartspēļu nozares biznesā, azartspēļu pakalpojumu jomas darbība/būtība un tās attīstība/nozīme Eiropā un Latvijā. Maģistra darba otrajā nodaļā tiek analizēta azartspēļu nozares ietekme uz Latvijas ekonomikas attīstību, azartspēļu nozares statistikas rādītāju analīze, azartspēļu nodokļa ietekmes uz Latvijas valsts budžetu analīze, veikts Latvijas interaktīvo azartspēļu nozares uzņēmējdarbības vides raksturojums, pētīts tiesiskais regulējums, kas ietekmē Latvijas un Eiropas interaktīvo azartspēļu nozares uzņēmējdarbības vidi, veikts Latvijas interaktīvo azartspēļu nozari uzraugošo iestāžu darbības raksturojums, aplūkotas Eiropas interaktīvo azartspēļu nozares aktualitātes, analizēti labās prakses piemēri ārvalstīs interaktīvo azartspēļu nozares vides pilnveidošanai, aplūkota risku un apdraudējumu analīze Latvijas un Eiropas interaktīvo azartspēļu nozarē, veiktas ekspertu intervijas ar nozares pārstāvjiem un veikta SVID analīze. Maģistra darba trešajā daļā, balstoties uz starptautisko labo praksi, tiek piedāvāti iespējamie risinājumi Latvijas interaktīvo azartspēļu nozares uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai, piedāvājot risinājumus cīņai pret nelicencēto interaktīvo azartspēļu organizētājiem un Latvijas interaktīvo azartspēļu nozares tēla uzlabošanai. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 102 lappuses. Tajā ir iekļauti 18 attēli, 17 tabulas un 13 pielikumi uz 23 lpp. Darbā izmantotas 90 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords azartspēles, uzņēmējdarbība, pilnveide, starptautisks
Keywords in English gambling, business environment, international experience
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 14.12.2018 01:56:34