Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Dabasgāzes krātuvju ilgtermiņa funkcionēšanas modelis reģionālā tirgus apstākļos”
Title in English “Long-term functioning model of natural gas storage in regional market conditions”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Olga Bogdanova
Reviewer Asoc.prof. V.Skribans
Abstract Maģistra darba autors Ēriks Lukšēvics izstrādāja darbu, kura temats ir “Dabasgāzes krātuvju ilgtermiņa funkcionēšanas modelis reģionālā tirgus apstākļos”. Maģistra darba mērķis ir, izpētot dabasgāzes krātuvju nozīmību Baltijā un citviet Eiropas Savienībā, izstrādāt pielāgojamu un ilgtspējīgu dabasgāzes krātuvju ilgtermiņa funkcionēšanas modeli reģionālā tirgus apstākļiem. Pirmajā daļā ir veikta dabasgāzes un to krātuvju ilgtspējas un nozīmīguma analīze. Daļas sākumā ir raksturots Eiropas Savienības dabasgāzes tirgus un izpētīta dabasgāzes tirgus atvēršanas procesa ietekme uz dabasgāzes tirgu. Tālāk, apkopojot dažādu autoru viedokļus, ir analizēta dabasgāzes tirgus un krātuvju darbība no ekonomikas teorijas viedokļa, tajā skaitā izpētot resursu pieejamības un cenu veidošanas aspektus, kā arī novērtējot krātuvju lomu enerģētikas tirgū. Daļas noslēgumā ir analizēti modeļu veidi un dažādi to izveides teorētiskie aspekti. Otrajā daļā ir veikta dabasgāzes krātuvju nozīmīguma analīze. Daļas sākumā ir analizēta krātuvju nozīme dažādu valstu dabasgāzes pārvades sistēmās un izpētīta to ietekme uz tirgus cenām un enerģētisko drošību. Tālāk ir veikta darba ietvaros analizēto valstu sistematizēšana un iedalīšana piecos reģionālajos tirgos. Daļas noslēgumā ir veikta dabasgāzes krātuvju nozīmīguma analīze un, pamatojoties uz veiktajām ekspertu intervijām, izstrādāta dabasgāzes krātuvju SVID analīze. Trešajā darba daļā ir izstrādāts dabasgāzes krātuvju ilgtermiņa funkcionēšanas modelis. Ekonomiski-matemātiskais vienādojuma tipa modelis ļauj noteikt dabasgāzes krātuvju ilgtspējas pakāpi skaitliska rezultāta formā, kas raksturo krātuvju nozīmi un pastāvēšanas iespējas konkrētajā valstī vai reģionā. Daļas sākumā ir veikta secīga modeli veidojošo elementu analīze. Tālāk ir aprakstīts pats modeļa koncepts un veikta modeļa rezultātu analīze un interpretācija, bet trešās darba daļas noslēgumā ir izvērtēta modeļa pielāgojamība un izmantošanas iespējas dažādiem ES reģioniem. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 101 lappuse. Tajā ir iekļauti 22 attēli, 16 tabulas un 10 pielikumi uz 20 lpp. Darbā izmantotas 70 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords dabasgāzes tirgus, dabasgāzes krātuves, dabasgāze krātuvju funkcionēšanas modelis
Keywords in English natural gas market, natural gas storage, natural gas functioning model
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 14.12.2018 00:54:08