Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Pūļa finansējums kā banku finansējuma alternatīva Eiropas Savienībā”
Title in English “Crowdfunding as an alternative to bank financing in European Union”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Doc. A.Auziņa-Emsiņa
Abstract Maģistra darba autore Kristiāna Alksne izstrādāja darbu, kura temats ir „Pūļa finansējums kā banku finansējuma alternatīva Eiropas Savienībā”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt finansējuma avota izvēles modeli, ar kura palīdzību jaunie uzņēmumi var noteikt izvēlētajai industrijai un projekta tipam piemērotāko finansējuma iegūšanas veidu – komercbankas vai pūļa finansējumu. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek atspoguļoti teorētiskie aspekti, kur jaunie uzņēmumi var iegūt finansējumu. Nodaļas ietvaros tiek analizēti divi veidi sīkāk – banku un pūļa finansējums. Otrajā nodaļā tiek analizēti abi finansējuma veidi gan Latvijas, gan Eiropas Savieníbas ietvaros, kā arī iekļaujot risku un priekšrocību analīzi. Papildus, tiek apskatīts pūļa finansējuma tiesiskais regulējums, kā tas ietekmē industriju Latvijā un ES. Trešajā nodaļā tiek izveidots novērtējumu faktoru kopums, kas ietekmē uzņēmuma izvēli par labu kādam finansējuma veidam. Nodaļas ietvaros tiek izveidots arī finansējuma avota izvēles modelis ar kura palīdzību jaunie uzņēmumi var noteikt piemērotāko finansējuma iegūšanas veidu – komercbankas aizdevums vai pūļa finansējums. Kā arī modelis tiek notestēts ar jaunu uzņēmumu, kurš ir izvēles priekšā, kuru finansējuma veidu izmantot. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 86 lappuses. Tajā ir iekļauti 24 attēli, 7 tabulas un 10 pielikumi uz 27 lpp. Darbā izmantotas 125 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords pūļa finansējums, bankas finansējums, finansējuma avoti
Keywords in English crowdfunding, bank financing, financing sources
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 13.12.2018 18:01:37