Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Starptautisko uzņēmumu darbības modeļi telekomunikāciju tirgū”
Title in English “Operating models of international companies in the telecommunications market”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Valērijs Skribans
Reviewer Doc. A.Auziņa-Emsiņa
Abstract Maģistra darba autore Ilona Mekša, izstrādāja darbu, kura temats ir “Starptautisko uzņēmumu darbības modeļi telekomunikāciju tirgū”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt darbības un peļņas gūšanas modeli starptautiskiem uzņēmumiem Latvijas telekomunikāciju tirgū, izmantojot esošo telekomunikāciju jomas uzņēmumu pieredzi. Pirmajā darba daļā darba autore veic telekomunikāciju jomas vides analīzi, iekļaujot arī informāciju par likumdošanas ietekmi uz pētāmo jomu. Tāpat pirmajā darba daļā ir apskatīti tirgus struktūru veidi, to galvenās pazīmes un atšķirības. Otrajā darba daļā autore pēta un analizē starptautisko mobilo sakaru uzņēmumu darbību, un to raksturojošos rādītājus, kā faktorus, kas var tikt izmantoti darba praktiskajā daļā, lai varētu pamatoti izstrādāt matemātisko modeli peļņas gūšanai esošiem starptautiskiem uzņēmumiem un jauniem tirgus dalībniekiem. Trešajā darba daļā, balstoties uz veikto pētījumu, autore izstrādā darbības un peļņas gūšanas modeļus starptautiskiem uzņēmumiem Latvijas telekomunikāciju tirgū, izmantojot esošo telekomunikāciju jomas uzņēmumu pieredzi. Balstoties uz pētījuma rezultātiem un veikto interviju, darba autore veic sava pieņēmuma pārbaudi par jauna ārvalstu mobilo sakaru uzņēmuma ienākšanu tirgū un veic secinājumus par mobilo sakaru uzņēmumu darbībā svarīgākajiem faktoriem peļņas gūšanai. Rezultātā autore izstrādāja vienu vienkāršoto modeli ar faktoru – klientu skaits, kā arī komplicētu – daudzfaktoru matemātisko modeli ar trīs faktoriem – klientu skaitu, investīcijām tīkla infrastruktūrā un jaunu mobilo tīkla tehnoloģiju ieviešanu. Tika secināts, ka minētie faktori ir būtiskākie faktori mobilo sakaru nozares peļņas gūšanā, un izstrādātos modeļus var izmantot esošie starptautiskie uzņēmumi un jauni tirgus dalībnieki Latvijas tirgū. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 97 lappuses. Tajā ir iekļauti 24 attēli, 14 tabulas un 5 pielikumi uz 9 lapām. Darbā izmantotas 71 bibliogrāfiskā saraksta vienība.
Keywords mobilie sakari, regresijas vienādojums, tirgus analīze
Keywords in English mobile communications, regression analysis, market research
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 12.12.2018 17:35:04