Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Rīgas Ostas Pasažieru termināla attīstības vīzija
Title in English The Vision of new Riga Sea Port Passenger Terminal
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Guntis Grabovskis
Reviewer Prakt.doc. J.Alksnis
Abstract Rīga izsenis bijusi ostas pilsēta, pateicoties tās izdevīgajam ģeogrāfiskajam novietojumam. Mūsdienās ūdens transporta satiksme arvien attīstās, un arī Rīgā ienākošo pasažieru kuģu skaits palielinās ar katru gadu, kas veicina Rīgas tūrisma attīstību. Tomēr tagadējais Rīgas Ostas Pasažieru termināls ir novecojis un nespēj apmierināt šī brīža vajadzības. Rīgas pilsētai ir nepieciešams jauns ostas pasažieru termināls, kas piedalās kvalitatīvas pilsētvides veidošanā, ir ar mūsdienīgu un Rīgas pilsētai atbilstošu arhitektonisko risinājumu, kā arī atbilst mūsdienu prasībām šāda veida termināliem. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes studentes Madaras Šadrinas maģistra darba ar integrētu diplomprojektu „Rīgas Ostas Pasažieru termināla attīstības vīzija” mērķis ir izvērtēt Rīgas Pasažieru termināla attīstības iespējas, ievērojot ostu terminālu mūsdienu projektēšanas tendences Darba teorētisko daļu veido ievads, trīs galvenās nodaļas un secinājumi. 1. nodaļā „Ostu pasažieru terminālu projektēšanas principi” apkopotas ostu pasažieru terminālu mūsdienu projektēšanas tendences un principi, kas jāievēro, projektējot jaunu pasažieru terminālu. 2. nodaļā „Ziemeļvalstu pieredze ostu pasažieru terminālu projektēšanā” izpētīti trīs ziemeļvalstu pasažieru ostu termināli – Värtaterminalen Stokholmā, West terminal 2 Helsinkos un Marine facade termināls Sanktpēterburgā. 3. nodaļā „Rīgas Pasažieru termināls un tā attīstības iespējas” izanalizēta Rīgas Pasažieru termināla esošā situācija, to apskatot Rīgas pilsētas kontekstā, kā arī izvērtētas iespējas un nepieciešamie risinājumi Rīgas Pasažieru termināla attīstībai. Diplomprojektā izstrādāta Rīgas Pasažieru termināla attīstības vīzija Eksportostā, respektējot pilsētvides kontekstu un veidojot to kā daļu no publiskās ārtelpas. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 84 lappuses, ieskaitot 43 attēlus, 6 tabulas un diplomprojekta paskaidrojuma rakstu. Darbam ir 2 pielikumi, un tika izmantoti 63 informācijas avoti. Atslēgvārdi: Ostas, pasažieru termināli, ūdens transports.
Keywords Ostas, pasažieru termināli, ūdens transports.
Keywords in English ports, passanger terminals, water transport.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 11.12.2018 11:15:38