Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Bezpilota gaisa kuģu bāze
Title in English Unmanned Aircraft Base
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Jānis Krastiņš
Reviewer Arhitekte V.Polkovņikova
Abstract Maģistra darbā ,,Bezpilotu gaisa kuģu bāze’’ sistemātiski pētīta aviācijas nozares bezpilota gaisa kuģu joma vēsturiskās attīstības, esošās situācijas un nākotnes attīstības potenciāla kontekstā. Apzināti civilo bezpilota gaisa kuģu regulējošie un spēkā esošie likumdošanas akti, pilotēšanas noteikumi un lietošanas rekomendējošās vadlīnijas Latvijā un pasaulē. Apskatīti civilie bezpilota gaisa kuģi un veikta specializētu bezpilota gaisa kuģiem domātu arhitektoniski telpisku apjomu un infrastruktūru - iekštelpu un ārtelpu lidojumu laukumu piemēru analīze. Raksturoti civilo bezpilota gaisa kuģu veidi un funkcionālie lietojumi. Veiktas intervijas ar bezpilota gaisa kuģu nozares speciālistiem. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā veikts pētījums par bezpilota gaisa kuģu vēsturisko attīstību, uzbūves un darbības pamatprincipiem, tehniskiem parametriem un funkcionāliem lietojuma veidiem. Otrajā nodaļā analizēta bezpilota gaisa kuģu nozares regulējošie un spēkā esošie likumdošanas akti un noteikumi Latvijā un pasaules kontekstā. Trešajā nodaļā veikts analītisks pētījums par bezpilota gaisa kuģu nozari apkalpojošām telpiskām struktūrām. Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 147 lapaspuses, ieskaitot 14 attēlus un 2 tabulas, 19 shēmas, un 2 pielikumus, lietoti 58 informācijas avoti. Darba ietvaros izstrādātais arhitekta diplomprojekts sastāv no 3 rasējumu lapām (900x2200 mm) un makets.
Keywords bezpilota gaisa kuģi, gaisa telpa, bezpilota gaisa kuģu bāze.
Keywords in English unmanned aerial vehicles, air space, unmanned aerial vehicle base.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 11.12.2018 09:06:03