Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Modernisma kustības mantojuma saglabāšanas kritēriji. Pārbūves projekts : šūšanas un trikotāžas ražošanas apvienības "Rīgas modes" ēka
Title in English Criteria for Preservation of Modern Architecture. Rebuilding Project: “Rīgas modes” Sewing and Knitwear Manufacturing Association Building
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Egons Bērziņš
Reviewer Arhitekte I.Miķelsone
Abstract Anotācija Maģistra darba ar integrētu diplomprojektu “Modernisma kustības mantojuma saglabāšanas kritēriji. Pārbūves projekts: šūšanas un trikotāžas izstrādājumu ražošanas apvienības „Rīgas modes” ēka” mērķis ir formulēt Modernisma kustības mantojuma saglabāšanas kritērijus arhitektūras un pilsētplānošanas mērogā projektam „Rīgas modes” Rīgas vēsturiskā centra, Brīvības ielas kontekstā, definēt projektā saglabājamās vērtības un izstrādāt projekta pārbūves priekšlikumu. Lai sasniegtu mērķi, pētījuma daļā apkopota informācija par Modernisma kustības arhitektūras mantojuma saglabāšanas kritērijiem pasaules mērogā, izpētes projekti vietējā un pasaules mērogā. Apkopota informācija par „Rīgas modes” projekta telpisko un funkcionālo attīstību no realizācijas (1969.gads) līdz mūsdienām arhitektūras un pilsētplānošanas kontekstā. Veikta intervija ar projekta arhitektu Viktoru Rimšu. Diplomprojekta konceptuālais risinājums paredz „Rīgas modes” projektu atvērt publiskai lietošanai divos līmeņos – ielas līmenī caur ēkas pirmo stāvu un trešā stāva līmenī (jumta stāvs). Atverot ēku pirmā stāva līmenī, tiek veidoti gājēju ceļi caur kvartāla iekšpagalmu, savienojot Brīvības, Baznīcas, Lāčplēša un Ģertrūdes ielas. Ar jaunajiem apjomiem tiek definētas kvartāla iekšpagalma robežas, kā arī vietas galvenā funkcija – „Rīgas modes” muzejs. Balstoties uz ešošo ēkas saturu (veikals "Rīgas modes”, Rīgas domes filiāles, Rīgas Domes klientu apkalpošanas centrs, Rīgas centrālā bibliotēka) tiek veidota jauna vietas identitāte ar atslēgas vārdu „Rīga”. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes profesionālo maģistra studiju 2.kursa studentes Hertas Vītumas maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu sastāv no 3 galvenajām nodaļām, 15 apakšnodaļām, secinājumiem, 68 lappusēm, 31 attēliem, 53 izmantotajiem avotiem, diplomprojekta paskaidrojuma raksta (sastāv no 9 lappusēm, 3 attēliem).
Keywords „Rīgas modes” projekts, Modernisma kustības mantojuma saglabāšanas kritēriji, saglabājamās vērtības „Rīgas modes” projektā
Keywords in English project „Rīgas modes”, criteria of preservation of Modern architecture, preserved values of „Rīgas modes” project
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 11.12.2018 00:09:58