Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Amfībijarhitektūra pilsētu apbūvē. Ūdens ekosistēmu pētniecības centrs Trīsciemā
Title in English Amphibious Architecture in Cities. Research Center for Aquatic Ecosystems in Trīsciems, Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Egons Bērziņš
Reviewer Arhitekts A.Feļtins
Abstract Ūdensmala pilsētvidē ir cilvēka interešu un dabas procesu sadurvieta, kuras racionālai izmantošanai jāmeklē līdzsvars starp iedzīvotāju interesēm, dabas aizsardzību un apdraudējumu, ko rada sezonāla vai pēkšņa applūšana. Jaunu aktualitāti apbūves regulējumam applūstošajās teritorijās piešķir klimata pārmaiņu tendences, kas plūdu draudiem pakļauj arvien lielākas teritorijas. Šajā pētījumā analizētas rīcības stratēģijas adaptācijai klimata pārmaiņām un izvērtēta alternatīva apbūves tipoloģija, kas ļautu samazināt apbūves ietekmi uz upju hidroloģiskajiem procesiem un potenciāli - aizstāt daļu no plānotajām dambju un slūžu sistēmām. Pētījuma noslēdzošo daļu veido amfībijarhitektūras kā potenciālas plūdu adaptācijas stratēģijas izvērtējums. Amfībijarhitektūras ietojums ļauj pielāgoties sezonāli un dinamiski mainīgajai ūdens videi, saglabājot pilsētvidē tās dabiskos procesus. Pētījumā analizēti kritēriji un nosacījumi amfībijarhitektūras lietojuma potenciālam pilsētvidē.
Keywords applūstošas teritorijas, plūdu pārvaldība pilsētvidē, amfībijarhitektūra, amfībijēkas
Keywords in English flood-prone areas, floodplains, urban flood management, amphibious architecture, amphibious buildings
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 11.12.2018 00:05:03