Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Āgenskalna tirgus atjaunošana Rīgā
Title in English Agenskalna Market Revitalization, Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Ieva Miķelsone
Reviewer Arhitekte I.Bērziņa
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes profesionālo maģistra studiju studentes Kristīnes Orleānes maģistra darbā ar integrētu diplomprojektu ,,Āgenskalna tirgus atjaunošana’’ tiek aplūkota tirdzniecības objekta- tirgus nozīme pilsētvides, apkaimes un pilsētas attīstības procesos dialogā ar vietas identitāti, ievērtējot vides unikalitāti, specifiku, arhitektoniski telpiskās un emocionālas iezīmes. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām un secinājumiem, tajā pētīta tirgus nozīme pilsētvidē, Āgenskalna apkaime apkārtējās vides kontekstā un tirgus attīstību ietekmējošie faktori, pasaules pieredze tirgu atjaunošanā. Pamatojoties uz izpētes rezultātā iegūtajiem secinājumiem, izstrādāti pamatuzstādījumi, uzdevumi un risinājumi maģistra darba ietvaros izstrādātajam projektam - ,,Āgenskalna tirgus atjaunošana’’ Maģistra darba ar integrētu diplomprojektu mērķis ir, balstoties uz vēstures un vietas attīstības izpētes bāzes, noteikt kultūrvēsturiskā mantojuma - Āgenskalna tirgus, attīstības iespējas un ietekmi mūsdienu sabiedrībā gan no ekonomiskā, gan sociālā un arhitektoniski telpiskā viedokļa. Izstrādāt Āgenskalna tirgus un pieguļošās teritorijas atjaunošanas projektu. Kā galveno problēmu uzsverot Āgenskalna tirgus teritorijas nepilnvērtīgu izmantošanu Rīgas pilsētas kontekstā. Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu sastāv no 137 lappusēm, 133 attēliem un shēmām, 14 tabulām, 3 pielikumiem, un 87 izmantotajiem informācijas avotiem.
Keywords Āgenskalna tirgus atjaunošana, vēsturiskā mantojuma saglabāšana, tirgus kā publiskā telpa.
Keywords in English Revitalization of Agenksalna market, preservation of historical heritage, market as a public place.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 10.12.2018 23:56:25