Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Ciemu attīstības plānošana: Suntažu ciema centra attīstības vīzija
Title in English Village Development Planning: Development Vision for Suntaži Village Center, Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Marts Švēde
Reviewer Arhitekts A.Bisenieks
Abstract Maģistra darbā “Ciemu attīstības plānošana: Suntažu ciema centra attīstības vīzija” tiek pētīta ciemu attīstības problemātika un izaicinājumi Latvijā, tiek izvirzīti perspektīvie attīstības virzieni un pamatnostādnes. Nav izstrādāta un nepastāv tāda viena universāla ciema plānošanas metode, kas der ikvienam ciemam vai apdzīvotai vietai. Darbā tiek apkopoti iegūtie teorētiskie secinājumi, lai veidotu konkrētai vietai piemērotu attīstības vīzijas risinājumu. Maģistra darbs sastāv no pētnieciskās daļas un diplomprojekta. Tajā apkopota informācija par ciema plānošanas ietvaru, mijiedarbību starp vidi un cilvēku kā arī attīstības metodiku un virzieniem. Pētīta metodika, attīstības virzieni un ciemu attīstības plānošanas apstākļi Latvijas kontekstā, izvirzītas perspektīvas ciemu attīstības plānošanā un definēta arhitekta loma ciemu attīstības plānošanā. Iegūtās atziņas un secinājumi izmantoti Suntažu ciema centra attīstības vīzijas izstrādes gaitā. Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu sastāv no 95 lapaspusēm, .34 attēliem, 5 tabulām, 5 pielikumiem un 58 izmantotajiem informācijas avotiem, , diplomprojekta grafiskās daļas un diplomprojekta maketa.
Keywords ciemu plānošana, lauku attīstība, Suntažu ciema attīstības vīzija.
Keywords in English village planning, rural development, Suntaži village development vision.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 10.12.2018 23:56:08