Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Mūsdienu publisko bibliotēku ēkas kā multifunkcionāli sabiedriskie centri: Jelgavas pilsētas bibliotēka
Title in English Modern Public Libraries as Multifunctional Public Centers: Jelgava City Library, Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Ojārs Šablovskis
Reviewer Arhitekte A.Viļuma
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 2.kursa profesionālā maģistra studentes Lauras Kozules maģistra darba nosaukums ir “Mūsdienu bibliotēkas kā multifunkcionāli sabiedriskie centri: Jelgavas pilsētas bibliotēka”. Darba mērķis ir izanalizēt publisko bibliotēku attīstību un to kā jaunu multifunkcionālu sabiedrisko centru funkciju mūsdienās, apkopojot arhitektoniskos līdzekļus šo funkciju nodrošināšanai. Tehnoloģiju un pilsētvides attīstība nenoliedzami atstāj iespaidu uz bibliotēkām un to lietotāju prasībām pēc sniegtajiem pakalpojumiem, liekot meklēt arvien jaunus risinājumus apmeklētāju noturēšanai un piesaistīšanai. Publiskās bibliotēkas kļuvušas ne vien par izziņas un grāmatu krātuves funkciju pildošu būvi, bet daudzviet pārņēmušas daudzas no kultūras namu funkcijām. Paplašinoties piedāvāto funkciju klāstam, rodas vajadzība pēc jaunām telpu grupām, un nereti esošās bibliotēku būves vairs neatbilst prasībām, kādas mūsdienās tām tiek izvirzītas, tādēļ darbā veikta mūsdienu publisko bibliotēku izpēte un analīze un jaunu vadlīniju izstrāde šādu ēku projektēšanā. Arhitektūras maģistra darbs sastāv no pētījuma daļas, skaidrojošā apraksta un diplomprojekta grafiskās daļas. Pētījuma daļa sastāv no trim nodaļām. Pirmajā daļā pētīta publisko bibliotēku attīstība un to tipi. Otrajā nodaļā apskatīti esošie publisko bibliotēku projektēšanas pamatprincipi. Trešajā nodaļā analizēta publisko bibliotēku funkcija mūsdienās un izstrādātas mūsdienu publisko bibliotēku projektēšanas vadlīnijas. Projekts paredz jaunas Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēkas projektēšanu esošajā Jelgavas tirgus teritorijā, paredzot to kā multifunkcionālu sabiedrisko centru. Darba apjoms: 108 lpp, 137 attēli, 56 informācijas avoti, 6 pielikumi, skaidrojošais apraksts, diplomprojekta grafiskā daļa un diplomprojekta makets.
Keywords mūsdienu bibliotēkas, bibliotēka kā sabiedriskais centrs, arhitektūra, Jelgavas pilsētas bibliotēka
Keywords in English contemporary libraries, library as a public center, architecture, Jelgava city library
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 10.12.2018 23:49:39