Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Bijušās linu fabrikas teritorijas revitalizācija Preiļos. Linu centrs
Title in English Revitalization of the Former Flax Factory Territory in Preili. Flax Centre, Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Egons Bērziņš
Reviewer Lekt. S.Levāne
Abstract Maģistra darbā apskatīta teritoriju revitalizācijas tēma. Tā īpaši attiecas uz industriālām teritorijām, kurās kādreiz darbojušās dažādas fabrikas un rūpnīcas un uz teritorijām pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits turpina samazināties. Abos gadījumos pilsētās parādās neizmantotas zonas, kas bieži tiek atstātas novārtā, jo nav ne ideju, ko ar tām iesākt, ne pietiekami resursu, lai tās apsaimniekotu un sakoptu. Daudzviet Latvijā unikāli ražošanas uzņēmumi, kas ilgus gadus veidojuši vietu raksturu un identitāti, ir praktiski izzuduši. Ņemot vērā, ka šādas teritorijas daudzos gadījumos atrodas tuvu pilsētu centriem, šo teritoriju revitalizācija ir viens no svarīgākajiem aspektiem veiksmīgai turpmākai pilsētu attīstībai. Maģistra darba mērķis ir bijušās linu fabrikas teritorijas Preiļos revitalizācijas potenciāla apzināšana, kura sasniegšanai pētītas un analizētas iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijas pilsētās un to ietekme uz nelielu pilsētu attīstību, pētīts revitalizācijas process un tā iezīmes, izvērtēta linkopības nozīme un potenciāls, kā arī analizēta situācija bijušās linu fabrikas teritorijā Preiļos. 1. nodaļā tiek apskatītas iedzīvotāju skaita izmaiņu tendences Latvijā un iespējamie nelielu pilsētu attīstības scenāriji. 2. nodaļā tiek apskatīts revitalizācijas process un tā būtiskākās iezīmes un principi. 3. nodaļā tiek apskatīta linkopības vēsture Latvijā un pētīts linkopības un linu pārstrādes potenciāls mūsdienās. Darba rezultātā tiek secināts, ka svarīgākais aspekts veiksmīgai nelielu pilsētu attīstībai ir degradēto un neizmantoto teritoriju revitalizēšana pilsētu centrālajās daļās. Tiek secināts, ka teritoriju revitalizācijai un reindustrializācijai ir potenciāls kļūt par impulsu visas pilsētas turpmākai attīstībai. Tiek secināts arī tas, ka linkopībai un linu pārstrādei Latvijā ir liels potenciāls, jo linu šķiedra jau tagad kļūst par nozīmīgu dabisku izejvielu dažādu produktu ražošanā, tāpēc ir nepieciešama vieta, kur šis process tiktu uzsākts un popularizēts. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 96 lappuses, ieskaitot 33 attēlus. Darbam ir 3 pielikumi un 98 informācijas avoti.
Keywords Revitalizācija, reindustrializācija, fabrika, ražošana, lini, linu pārstrāde
Keywords in English Revitalization, reindustrialization, factory, production, flax, processing of flax
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 10.12.2018 23:33:08